SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA (СУДЕБНОЕ ДЕЛО, КРИМИНАЛ)

trestný činzločin – преступление

krádež, loupež – кража

krást (krade) / ukrást – красть / украсть

vykrádat / vykrást auto – обокрасть машину

vyloupit obchod – обокрасть магазин

vloupání do obchodu – нападение на магазин

únos – похищение

unést dítě – похитить ребенка

vydírat majitele baru – вымогать, шантажировать 

владельца бара

pašovat zboží přes hranice – заниматься контрабандой

podvádět / podvést někoho – обманывать / обмануть

spáchat vraždu – убить

zavraždit svědka – убить свидетеля

pokus o vraždu –попытка убийства

zabít v sebeobraně – убить при самообороне

zastřelit – застрелить

uškrtit – задушить

utopit – утопить

ošidit někoho o peníze – обсчитать, обмануть кого-то 

в деньгах

neúmyslné zabití – неумышленноеубийство

pachatel – преступник

zločinec – злодей

zloděj, lupič – вор

kapsář – карманник

únosce – похититель

vyděrač – шантажист

pašerák –контрабандист

podvodník – обманщик

vrah – убийца

mít záznam v trestním rejstříku – числиться в 

реестре судимостей

soud – суд

soudce – судья

státní prokurátor – государственный прокурор

obhájce – защитник

právní poradce – первый советник

advokát –адвокат

soudní proces – судебный процесс

žalobce – обвинитель

obžalovaný – обвиняемый

podat žalobu na někoho –подать на кого-то в суд / жалобу

obžalovat, obvinit někoho – обвинить

obviněný – обвиненный

svědek – свидетель

soudní výslech – судебный допрос

vypovídat pod přísahou –давать показания под присягой

předložit důkaz –предъявитьдоказательство

vynést rozsudek – вынести решение

odsoudit na 5 let – осудить на 5 лет

odnětí svobody, na doživotí – (лишения свободы), пожизненно

dostat peněžitý trest – получить денежный штраф

podmínečné odsouzení – условное осуждение

zproštěni viny – оправдать

odvolat se proti rozsudku – обжаловать решение

porušit, dodržovat zákon – нарушить, соблюдать закон

policejní pátrání – полицейское расследование

pátrat po pachateli / vypátrat – разыскивать преступника / разыскать

pachatele - zatknout pachatele – преступника задержать преступника

vyslýchat podezřelého – допросить подозреваемого

křížový výslech – перекрестный допрос

mít alibi – иметь алиби

sejmout otisky prstů – снять отпечатки пальцев

být ve vězeni – быть в тюрьме

vězeň – тюрьма

přiznat se k činu – признаться в преступлении

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник