PENÍZE, POJIŠŤOVNA, BANKA

PENÍZE

zacházet s penězi – обращаться с деньгами

vyjít s penězi – уложиться в деньги

utrácet peníze – тратить деньги

šetřit = spořit – экономить


ukládat / uložit peníze ve spořitelně, v bance na 4% (čtyřprocentní) úrok

вкладывать / вложить деньги в сберкассу, в банк под 4%


uložit peníze do nemovitostí, cenných papírů –

вложить деньги в недвижимость, в ценные бумаги

úspory – химчистка

peněžní vklad – накопления денежный вклад

vybrat si peníze z konta – снять деньги со счета

vybrat si hotovost z bankomatu – снять наличные из банкомата

šeková knížka – чековая книжка

platební, kreditní karta – платежная, кредитная карта

založit si konto – открыть счет

otevřít si běžný účet – открыть текущий счет


SPOŘITELNA: spořit - СБЕРКАССА: экономить

Spořeni – накопление


POJIŠŤOVNA СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Pojišťovat –страховать

pojistit něco, někoho – застраховать кого-то, что-то

uzavřít pojištění – заключить договор страхования

sazba pojistného – тариф страхования

výše pojistného – размер страхования

úrazové pojištění (pro případ úrazu) - страхование от несчастных случаев

životní pojištění - страхование жизни

nemocenské pojištěni (pro případ nemoci) - медицинское страхование

pojištění budov a domácností - страхование зданий и домашнего хозяйства

havarijní pojištění (pro případ poškozeni, zničení, ztráty nebo odcizení motorového vozidla) - аварийное страхование (на случай повреждения, уничтожения, потери или кражи автомашины)

BANKA: guvernér České národní banky – БАНК: гувернер Чешского национального банка

bankovnictví – банковское дело

bankéř – банкир

makléř – маклер

bankovka – банкнота

bankovní tajemství – банковская тайна

kurz – курс

kurzovní lístek – бюллетень курсов

valuty – валюта

devizy – девизы

národní měna – национальная валюта

směnit eura za zdejší měnu - обменять евро на местную валюту

volná směnitelnost koruny – свободная конвертируемость кроны

směnárník – сотрудник обменного пункта

směnárenský poplatek – комиссионные за обмен

směnárna – обменный пункт

platit šekem – платить чеком

proplatit šek – оплатить чек

vypsat šek na částku – выписать чек на сумму...

šek – чек

vzít si úvěr, půjčku na několikaprocentní úrok - vzít si hypotéku splatnou do 25 let –

взять кредит под несколько процентов взять ипотеку на 25 лет


dům zatížený hypotékou – дом находится под ипотекой

zpeněžit - обратить,перевести в деньги

peněžitá odměna – денежная премия

peněžní = finanční – денежный финансовый

peněženka – кошелек


MENOVY SYSTEM – ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

měna – валюта

bankovky, mince – банкнота, монета

oběh peněz, peníze obíhají – денежный оборот деньги в обороте

rub a líc (lícní, rubová strana) bankovky, mince –

лицевая и обратная / задняя сторона банкноты, орел / решка у монеты

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник

 • Дом

  Дома

  более 7
  440m2
  3550000 Kč
  более 7
  260m2
  287000 Kč
  3+kk
  150m2
  2800000 Kč
  4+1
  140m2
  2580000 Kč
  4+1
  100m2
  2590000 Kč
  3+1
  104m2
  2260000 Kč
  Stay
 • Квартира

  Квартиры

  3+1
  62m2
  2,668,000 Kč
  2+kk
  52m2
  2,480,000 Kč
  2+kk
  50m2
  2,350,000 Kč
  2+kk
  48m2
  2,249,000 Kč
  2+kk
  44m2
  2200000 Kč
  2+kk
  53m2
  2190000 Kč
  Stay
 • Участок

  Участки

  2 222m2
  2,950,000 Kč
  1 201m2
  5,509,426 Kč
  2 249m2
  3,148,600 Kč
  110 359m2
  3,200,411 Kč
  Stay
 • Офис

  Коммерческая

  3+kk
  86m2
  6,034,000 Kč
  126m2
  4,900,000 Kč
  72m2
  4,600,000 Kč
  27m2
  2,300,000 Kč
  25m2
  1,250,000 Kč
  102m2
  2,040,000 Kč
  Stay
 • Бизнес

  Готовый Бизнес

  55m2
  3900000 Kč
  89m2
  7000000 Kč
  450m2
  34000000 Kč
  625,000 Kč
  45m2
  640,000 Kč
  43m2
  600,000 Kč
  Stay
 • Элитное

  Элитное

  5+1
  400m2
  27,990,000 Kč
  590m2
  6,300,000 Kč
  1 450m2
  16,250,000 Kč
  3+kk
  122m2
  7,500,000 Kč
  Stay
 • Новостройки

  Новостройки

  Цена в Kč:
  5 058 486
  76.00m2
  1+kk
  Цена в Kč:
  9 322 067
  171.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 843 486
  148.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 209 547
  116.00m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 791 874
  112.30m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 561 705
  109.20m2
  3+kk
  Stay