PENÍZE, POJIŠŤOVNA, BANKA

PENÍZE

zacházet s penězi – обращаться с деньгами

vyjít s penězi – уложиться в деньги

utrácet peníze – тратить деньги

šetřit = spořit – экономить


ukládat / uložit peníze ve spořitelně, v bance na 4% (čtyřprocentní) úrok

вкладывать / вложить деньги в сберкассу, в банк под 4%


uložit peníze do nemovitostí, cenných papírů –

вложить деньги в недвижимость, в ценные бумаги

úspory – химчистка

peněžní vklad – накопления денежный вклад

vybrat si peníze z konta – снять деньги со счета

vybrat si hotovost z bankomatu – снять наличные из банкомата

šeková knížka – чековая книжка

platební, kreditní karta – платежная, кредитная карта

založit si konto – открыть счет

otevřít si běžný účet – открыть текущий счет


SPOŘITELNA: spořit - СБЕРКАССА: экономить

Spořeni – накопление


POJIŠŤOVNA СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Pojišťovat –страховать

pojistit něco, někoho – застраховать кого-то, что-то

uzavřít pojištění – заключить договор страхования

sazba pojistného – тариф страхования

výše pojistného – размер страхования

úrazové pojištění (pro případ úrazu) - страхование от несчастных случаев

životní pojištění - страхование жизни

nemocenské pojištěni (pro případ nemoci) - медицинское страхование

pojištění budov a domácností - страхование зданий и домашнего хозяйства

havarijní pojištění (pro případ poškozeni, zničení, ztráty nebo odcizení motorového vozidla) - аварийное страхование (на случай повреждения, уничтожения, потери или кражи автомашины)

BANKA: guvernér České národní banky – БАНК: гувернер Чешского национального банка

bankovnictví – банковское дело

bankéř – банкир

makléř – маклер

bankovka – банкнота

bankovní tajemství – банковская тайна

kurz – курс

kurzovní lístek – бюллетень курсов

valuty – валюта

devizy – девизы

národní měna – национальная валюта

směnit eura za zdejší měnu - обменять евро на местную валюту

volná směnitelnost koruny – свободная конвертируемость кроны

směnárník – сотрудник обменного пункта

směnárenský poplatek – комиссионные за обмен

směnárna – обменный пункт

platit šekem – платить чеком

proplatit šek – оплатить чек

vypsat šek na částku – выписать чек на сумму...

šek – чек

vzít si úvěr, půjčku na několikaprocentní úrok - vzít si hypotéku splatnou do 25 let –

взять кредит под несколько процентов взять ипотеку на 25 лет


dům zatížený hypotékou – дом находится под ипотекой

zpeněžit - обратить,перевести в деньги

peněžitá odměna – денежная премия

peněžní = finanční – денежный финансовый

peněženka – кошелек


MENOVY SYSTEM – ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

měna – валюта

bankovky, mince – банкнота, монета

oběh peněz, peníze obíhají – денежный оборот деньги в обороте

rub a líc (lícní, rubová strana) bankovky, mince –

лицевая и обратная / задняя сторона банкноты, орел / решка у монеты

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник