POLITICKÝ ŽIVOT (политическая жизнь)

výkonná moc исполняющая власть

prezident – президент

vláda – правительство

ministr/yně – министр

předseda vlády –председательправительства, премьер

místopředseda vlády -заместитель председателя правительства

zasedání – заседание

schválit návrh zákonaодобрить проект закона

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo financí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a

tělovýchovy

Ministerstvo kultury

Ministerstvo životního prostředí

Министерство иностранных дел

Министерство финансов

Министерство промышленности и торговли

Министерство окружающей среды

Министерство сельского хозяйства

Министерство внутреннего развития

Министерство транспорта

Министерство обороны

Министерство внутренних дел

Министерство юстиции

Министерство труда и социальной защиты

Министерство здравоохранения

Министерство образования, молодежи и 

спортивного воспитания

Министерство культуры

Министерство окружающей среды

zákonodárná moc законодательная власть

parlament парламент

senát – сенат

poslanec – депутат

senátorсенатор

sněmovnaпалата(депутатов), парламент

poslanecký výbor – депутатский комитет

zasedání – заседание

hlasovat pro / proti přijetí zákona –голосовать за / против принятия закона

zdržet se hlasování – воздержаться от голосования

schválit nadpoloviční většinou hlasů –

получить одобрение простого большинства голосов

pozměňovací návrh byl přijat, zamítnut -

проект с внесенными изменениями был принят, отвергнут

platnost zákonaдействие закона

vstoupit v platnost kdy – вступить в силу когда

nabýt účinnosti prvním lednem – вступить в силу первого января

volič –избиратель

volby do parlamentu, do místních zastupitelství

выборы в парламент, в местные органы управления

kandidovat za volební obvod – быть кандидатом от избирательного округа

stáhnout, odvolat kandidaturu – снять кандидатуру

zvolit kandidáta – выбрать кандидата

být zvolen poslancemбыть избранным депутатом

pravicová, levicová politická strana – правая, левая политическая партия

pravice, levice – правые, левые

strana politického středu – партия попитического центра /центристская

být v opoziciбыть в оппозиции

opoziční strana – оппозиционнаяпартия

založit stranu –основать партию

vstoupit do strany, vystoupit ze strany –вступить в партию, выйти из партии

stát se, přestat být členem – стать, перестать быть членом

svolat sjezd – созвать съезд

uspořádat sjezd – организовать съезд

zvolit předsedu –избрать продсодателл

vykonávat funkci předsedy –осуществлять обязанности председателя

funkcionář - vzdát se funkce –функционер отказаться от должности

zahájit, ukončit jednání – начать, закончить переговоры

zahajovací, závěrečný projev –вступительное, заключительное выступление

otevřít, uzavřít diskusi – открыть, закрыть дискуссию

zasáhnout do diskuse –вмешаться в дискуссию

dát někomu slovo – предоставить кому-то слово

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник