Rodina slov: MLUVIT

Všímejte si významů různých prefixů,,-MLUVIT / -MLOUVAT"

DOMLOUVAT / DOMLUVIT: domluva

1. Matka domlouvá dětem, aby víc studovaly.

2.Nech mě domluvit!

Už jsme spolu domluvili.

3. Domluvili jsme se s nimi na tom.

4. Domluvili jsme se česky.

договариваться / договориться: договор

Мать убеждает детей, чтобы они лучше учились.

Дай мне сказать / договорить!

Мы уже вместе поговорили / договорились.

Мы с ними договорились об этом.

Мы договорились на чешском языке. 

NAMLOUVAT / NAMLUVIT:

1. Namluvil jí, že je bohatý.

2. Moc toho nenamluví.

3. Už jsme se o tom namluvili dost!

4. Namluvil si hezkou dívku.

внушать, наговаривать / внушить, наговорить

Он наговорил ей, что он богатый.

Он много не скажет.

Мы уже наговорились об этом достаточно!

Он сосватал себе красивую девушку.

OMLOUVAT / OMLUVIT: omluva

1. Omluvil svou nepřítomnost.

2. Snaží se omluvit svoje chyby.

Není třeba se za to omlouvat.

извинять / извинить: извинение

Он извинился за свое отсутствие.

Он старается объяснить/извинить свои ошибки.

Нет необходимости за это извиняться.

ODMLOUVAT I ODMLUVIT: odmluva

1. Neodvážil se otci odmlouvat.

2. Odmluvil svou přednášku co nejrychleji. 

отговаривать / отговорить: отговор

Он не отважился отговаривать отца.

Он как можно быстрее отменил свою лекцию.

POMLOUVAT / POMLUVIT: pomluva 

Pomlouvala sousedku, jak mohla.

оговаривать / оговорить: оговор

Оговаривала соседку, как только могла.

PROMLOUVAT / PROMLUVIT:

1. Prezident promluvil к národu.

2. Nemohl promluvit.

обратиться, поговорить

Президент обратился к народу.

Он не мог сказать ни слова.

PŘEMLOUVAT / PŘEMLUVIT:

Snažila se ho přemluvit. (k tomu, aby...)

уговаривать / уговорить:

Она старалась его уговорить (чтобы ...).

PŘIMLOUVAT / PŘIMLUVIT: 

přímluva

1. Prosil mě, abych se za něj přimluvil.

2. Přimlouval se za to.

замолвить слово, ходатайствовать / походатайствовать: 

ходатайство

Они просили меня замолвить за него слово. 

Он ходатайствовал за это.

ROZMLOUVAT / ROZMLUVIT: rozmluva

1. Rozmlouval jsem s ním o tom dlouho.

2. Dlouze mu to rozmlouvali.

отговаривать / отговорить: разговор, беседа

Мы долго беседовали с ним об этом.

Они долго его от этого отговаривали.

SMLOUVAT / SMLUVIT: smlouva

1. Smluvil si s ní schůzku.

2. Smlouvali o cenu. (o + Ak)

договариваться / договориться: договор

Мы условились с ней о встрече.

Они договаривались о цене.

UMLOUVAT / UMLUVIT: úmluva

1. Umlouvá si s ní schůzku.

2. Dlouho ji umlouval.

3. Průvodkyně už byla umluvená.

уславливаться / условиться: соглашение

Он(а) уславливается с ней о встрече.

Он долго с ней договаривался.

С экскурсоводом уже была договоренность.

VYMLOUVAT I VYMLUVIT: výmluva

1. Vymlouval mu ten plán.

2. Vymluvil se na práci.

Nevymlouvej se!

3. Nechte ho, ať se vymluví!

оправдывать / оправдать: оправдание

Он разубеждал его в этом плане.

Он отпросился с работы.

Не оправдывайся!

Дайте ему оправдаться!

ZAMLOUVAT / ZAMLUVIT:

1. Marně to zamlouváš!

2. Zamluvil si letenku na pondělí.

3. Ten člověk se mi nezamlouvá(jen impf.)

резервировать / зарезервировать

Напрасно ты об этом договариваешься!

Он зарезервировал билет на понедельник.

Этот человек мне не нравится.

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник