Акция: Водители, внимание дети!

Řidiči, pozor na děti!
Nový školní rok začíná
Водители, внимание дети!
Новый учебный год начинается
Policie upozorňuje řidiče, aby byli ostražití a předvídaví, zvláště teď, kdy končí prázdniny. Příští týden začne školní rok a na ulicích se bude pohybovat větší počet dětí. Právě v tomto období dochází na komunikacích k většímu počtu úrazů dětí. Dávejte pozor, děti jsou ještě po prožitých dech volna roztržité a nepozorné.Полиция предупредает водителей быть бдительными и дальновидными, особенно сейчас, когда закончились праздники. На следующей неделе начинается учебный год, и на улицах будет двигаться более детей. Именно в этот период происходит на дорогах большее количество травм детей. Осторожно, дети после праздников невнимательны и разсеяны.

V prvním školním týdnu se na Chrudimsku uskuteční preventivně dopravní akce: Zebra se za tebe nerozhlédne. Bude zaměřena především na chodce -  dětské i dospělé. Tento projekt zajišťuje Policie ČR ve spolupráci s Pojišťovnou Ministerstva vnitra a Českou radou dětí a mládeže. Je zaměřen na kontrolu dodržování pravidel při přecházení pozemních komunikací, na správné přecházení, na odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.
 
В первые недели школы в Хрудиме превентивная акция: Зебра вместо тебя не обернётся. Основное внимание будет уделено пешеходам - детей и взрослых. Данный проект организовывает полиция в сотрудничестве со страховой компанией из Министерством внутренних дел и чешским Советом детей и молодежи. Она направлена на проверку соблюдения правил при пересечении дороги, о неверной уверенности об абсолютном превосходстве пешеходов на переходах.
 
I v letošním školním roce budou policisté ale i strážníci na celém našem okrese dohlížet na správné přecházení na přechodech pro chodce poblíž základních škol. Dozor u přechodů bude vždy v ranních ale i odpoledních hodinách.
 
Также в этом учебном году будут сотрудники полиции, во всем нашем районе, контролировать надлежащее пересечение дорог на переходах вблизи школ. Надзор на перекрестках всегда будет с утра, и во второй половине дня.
 
 
Teplice - V Teplicích se v těchto dnech obnovuje vodorovné dopravní značení. Musí odpovídat normám Evropské unie. Na snímcích malují značku pozor děti u přechodu pro chodce před Základní školou Plynárenská v Teplicích.
 
Теплице - в Теплице в эти дни обновляет дорожную разметку. Разметка должны соответствовать стандартам Европейского Союза. На фотографиях они рисуют знак внимание дети на пешеходном переходе перед школой в Теплице.

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник