ЧЕШСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ O, P

О
oběd, -а м обед
obědvat, -ám, -áš .. .ají обедать 
občanský průkaz удостоверение личности
obchodní dům универмаг 
obor, -u м специальность, профессия,  область
obsadit, -ím, -íš ...í занять, захватить, оккупировать 
obsazen занят 
obyvatel, -e м житель 
odbor, -u м отдéл 
oddíl, -u м отряд, часть, отдел 
odevzdat, -ám, -áš .. .ají вернуть, 
   возвратить, отдать, сдать 
odhodlat se (k něčemu), -ám, -áš ...ají решиться (на что) 
odjíždět, -ím, -íš ...ějí уезжать, отправляться,  
   отходить (о поезде)
odmítat, -ám, -áš .. .ají отказывать
odnést, odnesu,-eš...ou отнести, снести 
odpočinout si, -nu, -eš ...ou отдохнуть 
odpočívat, -ám, -áš ...ají отдыхать
odpoledne после обеда, пополудни, 
   послеобеденное время 
odsud отсюда
odvážný отважный, смелый
okénko, -а ср окошко
okno, -а ср окно
око, -а ср глаз, око
opalovat se, opaluji, -eš ...í загорать
operovati operuji, -eš ...í оперировать
opět опять
oprátka, -у ж петля (виселицы) 
opravdu действительно, в самом деле 
orloj, -е м куранты 
osobní личный, индивидуальный, собственный, 
   пассажирский (о поезде) 
ostatní остальной, прочий 
osvobozovat, -uji, -uješ... -ují освобождать 
otázka, -у ж вопрос 
otevřený открытый 
ovládat, -ám, -áš ...ají владеть
 
P
památka, -у ж память, памятник 
pán, -а м господин 
pánev, -nve ж бассейн 
panoráma, -а ср панорама 
pánský мужской 
párek, -rku м сосиска 
pas, -и м паспорт 
pátek, -tku м пятница 
patro, -а ср этаж 
patřit, -ím, -íš ...í принадлежать 
péci, peku-peču, pečeš ...pekou-pečou печь
pes, psa м собака
pěkný хороший, красивый
peníze, peněz множ. ч. деньги
pevný крепкий, прочный
pionýr, -а м пионер
platit, -ím, -íš ...í платить
plena, -у ж пелена, пеленка
pleso, -а cp горное озеро
plný полный
pobyt, -u м пребывание
stálý pobyt постоянное жительство
počasí, -í cp погода 
počet, -čtu ж число, количество, численность 
počkat, -ám, -áš ...ají подождать 
podnět, -u м импульс, стимул, повод, побуждение
podniknout, -hu, -neš ...nou предпринять 
podobný похожий 
pohlednice, -e ж открытка с видом 
pokladna, -у ж касса 
pokoj, -е м комната 
pokrokový прогрессивный, передовой 
poledne, -е ср полдень 
polední přestávka перерыв на обед 
polévka, -у ж суп 
Polsko, -а ср Польша 
pomáhat, -ám, -áš ...ají помогать 
pomník, -u м памятник 
pondělí, -í cp понедельник 
poprvé, po prvé в первый раз, впервые 
posadit se, -ím, -íš ...í сесть 
poschodí, -í cp этаж 
posílat, -ám, -áš .. .ají посылать 
poslat, pošlu, -šleš ...šlou послать 
pošta, -у ж почта;  hlavní pošta почтамт
potřebovat(něco),potřebuji,-eš...í нуждаться(в чем) 
poukaz na rekreaci путевка 
poválečný послевоенный 
pověst, -i ж сказание, предание 
povolání, -í cp профессия 
povstání, -í cp восстание 
povyrůsti, -roštu, -eš ...ou подрасти 
pozastavit se (nad něčím), -ím, -íš ...í удивиться
pozdrav, -u м привет 
pozdravovat, pozdravuji, -eš ...í передать привет
pozítří послезавтра 
poznámka, -у ж заметка, примечание 
poznat, -ám, -áš ají узнать, познать, познакомиться 
práce, -е ж работа, труд 
pracovat, pracuji, -es ...í работать 
pracující, -ího м трудящийся 
prapor, -u м 1) флаг, 2) батальон 
právě как раз, только что 
pravidelně регулярно, равномерно 
praxe, -е ж практика, стаж 
proč почему
program, -u м программа 
prohlédnout, -nu, -es ...ou осмотреть
procházka, -у ж прогулка 
prosinec, -nсе м декабрь 
prosit, -ím, -íš ...í просить 
proud, -u м течение 
provolání, -í ср воззвание, провозглашение 
pršet, 3 л. prší дождь идет 
průmysl, -u м промышленность 
průmyslový промышленный 
průvodce, -е м проводник, экскурсовод
první первый 
přátelství, -í ср дружба 
přát, přeji, -eš ...í желать, поздравлять
píece все-таки, ведь 
před перед
předevčírem позавчера 
přednáška, -у ж лекция 
předpoklad, -u м предпосылка 
předprodej, -е м предварительная продажа
představení, -í ср спектакль, сеанс 
představit se, -ím,-íš...í представиться 
přehrada, -у ж плотина 
přeložil, -ím, -íš ...í 1) перевести 2) переложить 3) сложить 
přeměna, -у ж перемена 
přenocovat, přenocuji, -eš ...í переночевать
přepadnout (někoho), přepadnu, -eš ...ou напасть (на кого) 
přes 1) через, 2) больше чем..., 3) несмотря на...
přesedat, -ám, -áš ...ají пересаживаться
přesný точный, аккуратный 
přestavka, -у ж перерыв, антракт, перемена
přestupný rok високосный год 
přesvědčit se, -ím, -íš ...í убедиться 
příjemný приятный 
přijet, -jedu, -eš ...ou приехать 
přijít, -jdu, -eš ...ou прийти 
příjmení, -í ср фамилия 
přímo прямо 
přirozený естественный 
příští следующий, будущий 
přítel, -e, множ. ч. přátelé друг, приятель 
přízemí, -í ср первый этаж 
přízemí (v divadle) партер (в театре) 
psát, píši, -eš, -e ..í писать 
ptáče, ptáčete ср птенец
pták, -а м птица 
punčocha, -у ж чулок 
pustý пустой, безлюдный

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник

 • Дом

  Дома

  более 7
  440m2
  3550000 Kč
  более 7
  260m2
  287000 Kč
  3+kk
  150m2
  2800000 Kč
  4+1
  140m2
  2580000 Kč
  4+1
  100m2
  2590000 Kč
  3+1
  104m2
  2260000 Kč
  Stay
 • Квартира

  Квартиры

  3+1
  62m2
  2,668,000 Kč
  2+kk
  52m2
  2,480,000 Kč
  2+kk
  50m2
  2,350,000 Kč
  2+kk
  48m2
  2,249,000 Kč
  2+kk
  44m2
  2200000 Kč
  2+kk
  53m2
  2190000 Kč
  Stay
 • Участок

  Участки

  2 222m2
  2,950,000 Kč
  1 201m2
  5,509,426 Kč
  2 249m2
  3,148,600 Kč
  110 359m2
  3,200,411 Kč
  Stay
 • Офис

  Коммерческая

  3+kk
  86m2
  6,034,000 Kč
  126m2
  4,900,000 Kč
  72m2
  4,600,000 Kč
  27m2
  2,300,000 Kč
  25m2
  1,250,000 Kč
  102m2
  2,040,000 Kč
  Stay
 • Бизнес

  Готовый Бизнес

  55m2
  3900000 Kč
  89m2
  7000000 Kč
  450m2
  34000000 Kč
  625,000 Kč
  45m2
  640,000 Kč
  43m2
  600,000 Kč
  Stay
 • Элитное

  Элитное

  5+1
  400m2
  27,990,000 Kč
  590m2
  6,300,000 Kč
  1 450m2
  16,250,000 Kč
  3+kk
  122m2
  7,500,000 Kč
  Stay
 • Новостройки

  Новостройки

  Цена в Kč:
  5 058 486
  76.00m2
  1+kk
  Цена в Kč:
  9 322 067
  171.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 843 486
  148.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 209 547
  116.00m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 791 874
  112.30m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 561 705
  109.20m2
  3+kk
  Stay