ЧЕШСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ Z, Ž

Z
začínat, -ám, -áš ...ají начинать 
zahnout, zahnu, -eš ...ou свернуть, повернуть
zachránit, -ím, -íš ...í спасти 
zájezd, -u м поездка, гастроли 
zajímavý интересный 
zamilovat se влюбиться 
zamilovat si, -uji, -uješ ...ují полюбить
zaniknout, zaniknu, -eš ...ou прекратиться, перестать существовать 
západní западный 
září, -í cp сентябрь 
zařízení, -í cp устройство 
zasílat, -ám, -áš ...ají слать 
zastavit se, -ím, -íš ...í остановиться 
závod, -u м 1) завод, 2) состязание, гонки 
závodní заводской 
zázrak, -u м чудо 
zdá se кажется 
zdar, -u м успех, удача 
zde здесь 
zdráv здоров
zdravit (někoho), -ím, -íš ...í здороваться (с кем), передать привет 
zdravotnický здравоохранительный 
zdravý здоровый 
zedník, -а м каменщик 
zelenina, -у ж овощи 
zelený зеленый zelí, -í cp капуста
země, -ě ж земля, страна, почва, суша
zemřít, zemru, zemřeš ...zemrou умереть
zima, -у ж 1) зима, 2) холодно; 
v zimě зимой 
zítra завтра
zívat, -ám, -áš ...ají зевать 
zhotovit, -ím, -íš ...í изготовить, сделать
zkouška, -у 1) экзамен, 2) испытание, 3) примерка
zkrátka коротко говоря 
zlákat, -ám, -áš ...aji сманить, заманить, соблазнить 
zlato, -а cp золото
zlatý золотой
zločin, -u м преступление
zlosyn, -а м изверг, злодей
zmocnit se, -ím, -íš ...í овладеть, захватить 
známka, -у ж 1) марка, 2) отметка 
známý 1) известный, 2) знакомый 
znát, znám, -áš ...ají знать 
zotavovna, -у ж дом отдыха 
zpěvák, -а м певец 
zpozdit se, -ím, -íš ...í опоздать 
zpráva, -у ж известие, весть 
zrada, -у ж измена, предательство 
zůstat, zůstanu, -eš ...ou остаться 
zvlášť особенно
zvýšit, -ím, -íš ...í повысить, поднять
 
Ž
žádný никакой
žák, -а м ученик
žena, -у ж 1) жена, 2) женщина
ženit se (s kým), -ím, -íš ...í жениться (на ком) 
žíla, -у ж вена, жила 
žít, žiji, -eš ...í жить 
život, -а м жизнь 
životní жизненный 
žlutý желтый

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник