Ссылки на источники информации

Сайт Постоянное местожительство
http://cestina-pro-cizince.cz

Ассоциация учителей чешского языка для иностранцев (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka)
http://www.auccj.cz/
Иностранцы в Чешской Республике (Cizinci v České republice)
http://www.cizinci.cz/
Человек в нужде – Информационная и медиальная Программа Миграция (Člověk v tísni - Informační a mediální Program migrace)
http://migration4media.net/o-nas/
Дома в Чешской Республике (Doma v České republice)
http://www.domavcr.cz/
Информационный портал Карловарского края – для национальных меньшинств и иностранцев (Informační portál Karlovarského kraje - pro národnostní menšiny a cizince)
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/cizinci/cizinci.aspx
Информационный портал Моравскосилезского края – для национальных меньшинств (Informační portál Moravskoslezského kraje - pro národnostní menšiny)
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/nme.html
Информационный портал Моравскосилезского края – образование учеников-иностранцев (Informační portál Moravskoslezského kraje - vzdělávání žáků-cizinců)
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_sspjppc.html
Инклюзивная школа (Inkluzivní škola)
http://www.inkluzivniskola.cz/
Интегрированный портал Министерства труда и социальных дел Чешской Республики (Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky)
http://portal.mpsv.cz/sprava/multilang
Международная организация по миграции (IOM) (Mezinárodní organizace pro migraci (IOM))
http://www.iom.cz/
Миграция online.cz (Migrace online.cz)
http://www.migraceonline.cz/
Мультикультурный центр Прага (Multikulturní centrum Praha)
http://www.mkc.cz/cz/uvod.html
О чешском языке (O českém jazyce)
http://www.czech-language.cz/index.php
Портал для иностранок, работающих в иностранном домашнем хозяйстве (Portál pro cizinky pracující v cizí domácnosti)
http://www.pracovnicevdomacnosti.cz/
Портал общественного управления ЧР, секция Иностранец (Portál veřejné správy ČR, sekce Cizinec)
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/9708?ks=882
СЛОВО 21 (SLOVO 21)
http://www.slovo21.cz/index.php/projekty-cizinci
Администрация учреждений для беженцев (SUZ) – содержит Центры для поддержки интеграции иностранцев (Správa uprchlických zařízení (SUZ) - provozuje Centra na podporu integrace cizinců)
http://www.suz.cz/
Сайт Министерства труда и социальных дел об интеграции иностранцев (Stránky MPSV o integraci cizinců)
http://www.mpsv.cz/cs/1278
Сайт Министерства внутренних дел – Информация для иностранцев (Stránky Ministerstva vnitra - Informace pro cizince)
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx
Украинская инициатива в Чешской Республике (UIČR) (Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR))
http://www.ukrajinci.cz/
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR))
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/index.html

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник