Урок № 11 (Глаголы типа kupovat, Буквы q, w)

Разговор: Почта 

Глаголы типа kupovat 
Буквы q, w

NA POŠTĚ

Prosím vás, kde je tady hlavní pošta?
V Jindřišské ulici. Jděte přímo touto ulicí a pak zahněte napravo. Je to velký rohový dům.
Děkuji.
Prosím.
 
Chci poslat telegram.
Vezměte si tento blanket a vyplňte ho, čitelně.
Kolik stojí jedno slovo?
Dvacet pět haléřů.
Mohu od vás také telefonovat?
Prosím. Jděte do telefonní budky a vytočte číslo.
Chci telefonovat meziměstsky. Do Brna. Jak dlouho budu čekat na spojení?
Asi čtvrt hodiny. Posaďte se. Zavolám vás.
 
Dejte mi, prosím vás, známku.
Jakou známku chcete?
 
Jednu známku na dopis do Sovětského svazu a jednu na pohlednici do Bratislavy.
Prosím, tady je jedna šedesátihaléřová známka a jedna třicetihaléřová.
Kde je schránka na dopisy?
Naproti, u dveří.
 
Chci poslat dopis doporučené.
Vyplňte tento lístek a odevzdejte ho s dopisem tady u okénka.
Děkuji za informace.
Prosím. Není zač.
pošta, -у ж почта
hlavní pošta почтамт
zahnout, zahnu, -eš ...-ou повернуть
rohový угловой
citelné разборчиво
vytočit číslo, -ím, -íš ...-í набрать
номер
meziměstský hovor, -u м междугород-
ный разговор
spojení, -í с сообщение
posadit se, -ím, -íš ...-í сесть
známka, -у ж марка
dopis, -u м письмо
pohlednice, -e ж открытка с видом
schránka na dopisy почтовый ящик
doporučený dopis заказное письмо
odevzdat, -ám, -áš ...-ají сдать
dveře множ. ч. Дверь
okénko, -а с окошко
velký большой

Примечания

v Jindřišské ulici — на ... улице; bydlím v Jindřišské ulici, pracuji ve Vodičkově ulici, ten obchod je v Myslíkově ulici není zač — не за что
vyplnit blanket — заполнить бланк
 
Упражнения
Спросите no-чешски,
где почта,
где продают почтовые марки,
где находится телефонное отделение,
где можно заказать междугородный разговор;
сколько стоит марка для простого письма;
сколько дней идет письмо из Праги в Ленинград.
 
Спишите. Незнакомые слова найдите в словаре:
  Vážení soudruzi! Jménem našeho závodu vám zasíláme srdečný pozdrav. Přejeme vám mnoho úspěchů v další práci.
Se soudružským pozdravem .....
  Vážený soudruhu! Srdečně Vás zdravím. Vzpomínám na Vás a těším se, že se brzy opět uvidíme Pozdravujte celou rodinu.
Váš ....
  Milá soudružko! Přeji Vám k Novému roku mnoho zdaru v práci a mnoho štěstí v rodinném životě.
Se srdečným pozdravem...
  Drahá Věro! К Tvému svátku Ti přeji všechno nejlepší. Líbám Tě.
Tvoje Tamara.
 
Напишите телеграмму с чешским текстом
  в гостиницу "Флора", Прага 3, проспект Мира № 121, чтобы оставили номер для двоих с ванной на ваше имя.
 
Глагол kupovat покупать
Настоящее времяОкончания
kupuji — kupujeme -i — -eme
kupuješ — kupujete-eš — -ete
kupuje — kupují-e — -í

Прошедшее время
kupoval jsem 
kupoval jsi
kupoval...

Сравните с русскими глаголами типа

беседовать — беседуюbesedovat — beseduji
диктовать — диктуюdiktovat — diktuji
информировать — информируюinformovat — informuji

Обратите внимание на краткость и долготу гласных:

в 1-ом лице единственного числа: -i (краткое i): přenocuji
в 3-ьем лице множественного числа: -í (долгое í): přenocují
 
Прочтите:
Nadiktuji vám český dopis. Dnes přenocujeme v hotelu "Flora".
Informujeme vás pravidelně o všech novinkách. Soudruzi besedují o nových formách práce.
 
Образуйте настоящее и прошедшее время:
kupovat české noviny a časopisy, pracovat v továrně, telefonovat meziměstsky, telegrafovat do Moskvy, milovat své děti.
 
Ответьте на вопросы:
Jak se jmenujete? Jaké noviny kupujete? Kde pracujete? Ve kterém hotelu zítra přenocujete? O čem besedujete? O čem diskutují soudruzi?
 
Печатные и рукописные буквы
  Эти буквы пишутся только в иностранных словах. Q находится обычно в сочетании с u (qu) и произносится как кв (Quido). —W произносим [в]: Watt, Woliram.

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник