Урок № 11 (Глаголы типа kupovat, Буквы q, w)

Разговор: Почта 

Глаголы типа kupovat 
Буквы q, w

NA POŠTĚ

Prosím vás, kde je tady hlavní pošta?
V Jindřišské ulici. Jděte přímo touto ulicí a pak zahněte napravo. Je to velký rohový dům.
Děkuji.
Prosím.
 
Chci poslat telegram.
Vezměte si tento blanket a vyplňte ho, čitelně.
Kolik stojí jedno slovo?
Dvacet pět haléřů.
Mohu od vás také telefonovat?
Prosím. Jděte do telefonní budky a vytočte číslo.
Chci telefonovat meziměstsky. Do Brna. Jak dlouho budu čekat na spojení?
Asi čtvrt hodiny. Posaďte se. Zavolám vás.
 
Dejte mi, prosím vás, známku.
Jakou známku chcete?
 
Jednu známku na dopis do Sovětského svazu a jednu na pohlednici do Bratislavy.
Prosím, tady je jedna šedesátihaléřová známka a jedna třicetihaléřová.
Kde je schránka na dopisy?
Naproti, u dveří.
 
Chci poslat dopis doporučené.
Vyplňte tento lístek a odevzdejte ho s dopisem tady u okénka.
Děkuji za informace.
Prosím. Není zač.
pošta, -у ж почта
hlavní pošta почтамт
zahnout, zahnu, -eš ...-ou повернуть
rohový угловой
citelné разборчиво
vytočit číslo, -ím, -íš ...-í набрать
номер
meziměstský hovor, -u м междугород-
ный разговор
spojení, -í с сообщение
posadit se, -ím, -íš ...-í сесть
známka, -у ж марка
dopis, -u м письмо
pohlednice, -e ж открытка с видом
schránka na dopisy почтовый ящик
doporučený dopis заказное письмо
odevzdat, -ám, -áš ...-ají сдать
dveře множ. ч. Дверь
okénko, -а с окошко
velký большой

Примечания

v Jindřišské ulici — на ... улице; bydlím v Jindřišské ulici, pracuji ve Vodičkově ulici, ten obchod je v Myslíkově ulici není zač — не за что
vyplnit blanket — заполнить бланк
 
Упражнения
Спросите no-чешски,
где почта,
где продают почтовые марки,
где находится телефонное отделение,
где можно заказать междугородный разговор;
сколько стоит марка для простого письма;
сколько дней идет письмо из Праги в Ленинград.
 
Спишите. Незнакомые слова найдите в словаре:
  Vážení soudruzi! Jménem našeho závodu vám zasíláme srdečný pozdrav. Přejeme vám mnoho úspěchů v další práci.
Se soudružským pozdravem .....
  Vážený soudruhu! Srdečně Vás zdravím. Vzpomínám na Vás a těším se, že se brzy opět uvidíme Pozdravujte celou rodinu.
Váš ....
  Milá soudružko! Přeji Vám k Novému roku mnoho zdaru v práci a mnoho štěstí v rodinném životě.
Se srdečným pozdravem...
  Drahá Věro! К Tvému svátku Ti přeji všechno nejlepší. Líbám Tě.
Tvoje Tamara.
 
Напишите телеграмму с чешским текстом
  в гостиницу "Флора", Прага 3, проспект Мира № 121, чтобы оставили номер для двоих с ванной на ваше имя.
 
Глагол kupovat покупать
Настоящее времяОкончания
kupuji — kupujeme -i — -eme
kupuješ — kupujete-eš — -ete
kupuje — kupují-e — -í

Прошедшее время
kupoval jsem 
kupoval jsi
kupoval...

Сравните с русскими глаголами типа

беседовать — беседуюbesedovat — beseduji
диктовать — диктуюdiktovat — diktuji
информировать — информируюinformovat — informuji

Обратите внимание на краткость и долготу гласных:

в 1-ом лице единственного числа: -i (краткое i): přenocuji
в 3-ьем лице множественного числа: -í (долгое í): přenocují
 
Прочтите:
Nadiktuji vám český dopis. Dnes přenocujeme v hotelu "Flora".
Informujeme vás pravidelně o všech novinkách. Soudruzi besedují o nových formách práce.
 
Образуйте настоящее и прошедшее время:
kupovat české noviny a časopisy, pracovat v továrně, telefonovat meziměstsky, telegrafovat do Moskvy, milovat své děti.
 
Ответьте на вопросы:
Jak se jmenujete? Jaké noviny kupujete? Kde pracujete? Ve kterém hotelu zítra přenocujete? O čem besedujete? O čem diskutují soudruzi?
 
Печатные и рукописные буквы
  Эти буквы пишутся только в иностранных словах. Q находится обычно в сочетании с u (qu) и произносится как кв (Quido). —W произносим [в]: Watt, Woliram.

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник

 • Дом

  Дома

  более 7
  440m2
  3550000 Kč
  более 7
  260m2
  287000 Kč
  3+kk
  150m2
  2800000 Kč
  4+1
  140m2
  2580000 Kč
  4+1
  100m2
  2590000 Kč
  3+1
  104m2
  2260000 Kč
  Stay
 • Квартира

  Квартиры

  3+1
  62m2
  2,668,000 Kč
  2+kk
  52m2
  2,480,000 Kč
  2+kk
  50m2
  2,350,000 Kč
  2+kk
  48m2
  2,249,000 Kč
  2+kk
  44m2
  2200000 Kč
  2+kk
  53m2
  2190000 Kč
  Stay
 • Участок

  Участки

  2 222m2
  2,950,000 Kč
  1 201m2
  5,509,426 Kč
  2 249m2
  3,148,600 Kč
  110 359m2
  3,200,411 Kč
  Stay
 • Офис

  Коммерческая

  3+kk
  86m2
  6,034,000 Kč
  126m2
  4,900,000 Kč
  72m2
  4,600,000 Kč
  27m2
  2,300,000 Kč
  25m2
  1,250,000 Kč
  102m2
  2,040,000 Kč
  Stay
 • Бизнес

  Готовый Бизнес

  55m2
  3900000 Kč
  89m2
  7000000 Kč
  450m2
  34000000 Kč
  625,000 Kč
  45m2
  640,000 Kč
  43m2
  600,000 Kč
  Stay
 • Элитное

  Элитное

  5+1
  400m2
  27,990,000 Kč
  590m2
  6,300,000 Kč
  1 450m2
  16,250,000 Kč
  3+kk
  122m2
  7,500,000 Kč
  Stay
 • Новостройки

  Новостройки

  Цена в Kč:
  5 058 486
  76.00m2
  1+kk
  Цена в Kč:
  9 322 067
  171.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 843 486
  148.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 209 547
  116.00m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 791 874
  112.30m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 561 705
  109.20m2
  3+kk
  Stay