Урок № 12 (Глаголы типа dělat, Придыхание, Вокализация предлогов)

Текст: Курорт Карловы Вары 

Глаголы типа dělat 
Придыхание 
Вокализация предлогов

známý известный, знакомый
lázně, -í (множ. ч.) курорт
Čechy, Čech (множ. ч.) Чехия
odpočívat, -ám, -áš .. .-ají отдыхать
vřídlo, -а cp горячий источник, родник
přátelství, -í cp дружба 
tryskat бить ключом
trávit dovolenou, trávím, -íš .. .-í
проводить отпуск
obdivovat, obdivuji, -eš .. .-í (koho, co) 
восхищаться (чем)
výstava, -у ж выставка
obyčejně обычно
vyrábět, -ím, -íš .. .-ějí производить
výroba, -у ж производство
seznámit se, -ím, -íš . . .-í познако-
миться
příbor, -u м прибор, сервиз
soška, - y ж статуэтка
porcelán, -u м фарфор
broušený шлифованный
sklo, -a cp стекло

Лексические пояснения 

známý: 
1) известный, 
2) знакомый
  Jirásek je známý česky spisovatel. Praha je město známé v celém světě. Jméno Julia Fučíka je známo všem pokrokovým lidem. Představím vám svého známého. To je vaše známá?
 
Упражнения
Переведите:
Известный курорт. Союз чехословацко-советской дружбы. Лечиться на курорте. Далеко отсюда. Провести отпуск. Передать привет жене. Посетить город. Отдыхать весь день. Ходить на прогулку.
 
Ответьте на вопросы:
Které lázně v Československu znáte? Kde leží Karlovy Vary? Jak se jmenuje hlavní kolonáda v těchto lázních? Byl(a) jste už v Karlových Varech?
 
Напишите письмо своему другу.
 
Глагол dělat делать
Настоящее времяОкончания
dělám — děláme-ám — -áme
děláš — děláte-áš — -áte
dělá — dělají-á — -ají

  Dělám všechny práce v domácnosti sama. Co děláš dnas večer? Co dělá tvůj muž? Neděláme už chyby v diktátě. Děláte si poznámky? Kdy udělají žaci zkoušky?

Некоторые глаголы с окончанием инфинитива на -at (-ati):
odpočívat: odpočívám, -áš, -á...
cekat: čekám, -áš, -á...
obědvat: obědvám, -áš, -á...
snídat: snídám, -áš, -á...
dávat: dávám, -áš, -á...
 
  Обратите внимание на то, что только в 3 лице множеств, числа краткое а (-ají: dělají); во всех остальных долгое á (-ám, -áš, -á, -áme, -áte): dělám, děláš, dělá, děláme, děláte.
  У глаголов prosit — prosím, umět — umím, dělat — dělám по существу личными окончаниями являются -m, -š, -me, -te, -í, которым предшествуют различные гласные основы (-í-, -á-).
 
Дополните окончания:
  Soudruhu, kde dnes obědv— ? Na koho ceká—, soudružko? V kolik hodin sníd— vaše děti? V kolik hodin obědv— váš muž? Co děl— vaše žena?
 
Образуйте предложения, употребляя в них следующие глаголы:
vítat, zasílat, předsedat, odevzdávat, pomáhat.
 
Придыхание
  Произношению начального гласного звука в чешском языке предшествует, безголосный гортанный взрыв, так называемое придыхание (обозначаемое в транскрипции '): s Evou (s'evou), s Annou (s'anou), k oknu (k'oknu).
  Перед этим придыханием звонкий согласный предшествующего слова оглушается: z Anglie (s'anglije), v okně (f'okně), v Ufě (f'ufě), pod autem (poťautem), bez Emy (bes'emy), v okolí (f'okolí).
 
Вокализация предлогов
  Предлоги s, z, v, k имеют также форму на -е: se, ze, ve, ke (ср. русск. со, изо, во, ко...). Предлоги se, ze, ve, ke обычно употребляются в том случае, если следующее слово начинается с такого же согласного, как и предлог, или с группы согласных: se sestrou, se srdečným pozdravem, ze země, ve vodě, ve vzduchu, ve středu, ke stolu, ke Kyjevu.
  Если слово начинается с р, то вместо ke употребляется иногда ku: ku Praze, ku podivu.

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник

 • Дом

  Дома

  более 7
  440m2
  3550000 Kč
  более 7
  260m2
  287000 Kč
  3+kk
  150m2
  2800000 Kč
  4+1
  140m2
  2580000 Kč
  4+1
  100m2
  2590000 Kč
  3+1
  104m2
  2260000 Kč
  Stay
 • Квартира

  Квартиры

  3+1
  62m2
  2,668,000 Kč
  2+kk
  52m2
  2,480,000 Kč
  2+kk
  50m2
  2,350,000 Kč
  2+kk
  48m2
  2,249,000 Kč
  2+kk
  44m2
  2200000 Kč
  2+kk
  53m2
  2190000 Kč
  Stay
 • Участок

  Участки

  2 222m2
  2,950,000 Kč
  1 201m2
  5,509,426 Kč
  2 249m2
  3,148,600 Kč
  110 359m2
  3,200,411 Kč
  Stay
 • Офис

  Коммерческая

  3+kk
  86m2
  6,034,000 Kč
  126m2
  4,900,000 Kč
  72m2
  4,600,000 Kč
  27m2
  2,300,000 Kč
  25m2
  1,250,000 Kč
  102m2
  2,040,000 Kč
  Stay
 • Бизнес

  Готовый Бизнес

  55m2
  3900000 Kč
  89m2
  7000000 Kč
  450m2
  34000000 Kč
  625,000 Kč
  45m2
  640,000 Kč
  43m2
  600,000 Kč
  Stay
 • Элитное

  Элитное

  5+1
  400m2
  27,990,000 Kč
  590m2
  6,300,000 Kč
  1 450m2
  16,250,000 Kč
  3+kk
  122m2
  7,500,000 Kč
  Stay
 • Новостройки

  Новостройки

  Цена в Kč:
  5 058 486
  76.00m2
  1+kk
  Цена в Kč:
  9 322 067
  171.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 843 486
  148.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 209 547
  116.00m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 791 874
  112.30m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 561 705
  109.20m2
  3+kk
  Stay