Урок № 13 (Склонение существительных женского рода)

Разговор: Отпуск

Склонение существительных женского рода 
Чередование согласных 
Сочетания rа, lа, rе, lе

DOVOLENÁ

— Kam pojedete letos v létě na dovolenou?
— Pojedeme se ženou do Vysokých Tater. Dostal jsem od závodního výboru poukaz na rekreaci na 14 dní.
— To je krásné. Byl jste už v Tatrách?
— Ano, byl jsem tam na dovolené v zimě před třemi roky. Bydleli jsme v jednom hotelu v Tatranské Lomnici. Počasí bylo pěkné. Celé dny jsme sáňkovali a lyžovali.
— A kde budete bydlet letos?
— Ve Smokovci. Budeme jezdit elektrickou drahou na Štrbské pleso. Moje žena se ráda koupá.
— Nebude tam studená voda?
— Jistě že bude. Vždyť je pleso hluboké skoro 30 metrů. Já budu raději jezdit na lodičce a opalovat se. Chceme také podniknout několik výletů.
— Kam chcete jít?
— Ještě jsem neudělal přesný plán. Ale jistě půjdeme Malou studenou dolinou na Téryho chatu, na Skalnaté pleso a pojedeme lanovkou na Lomnický štít.
— A co budou dělat vaše děti?
— Chlapec pojede do pionýrského tábora a dcera k babičce na venkov.
— Tak vám všem přeji, abyste příjemně užili dovolené a odpočinuli si.
letos в этом году
v létě летом
závodní výbor завком
poukaz na rekreaci путевка в дом
отдыха počasí, -í cp погода 
sníh, sněhu м снег
sáňkovat, sáňkuji, -eš .. .-í кататься на санках 
lyžovat, lyžuji, -eš .. .-í ходить, бегать на лыжах 
elektrická dráha электрическая дорога
pleso, -а ср горное озеро 
studeny холодный
koupat se, -ám, -áš .. .-ají купаться 
vždyť ведь
skoro почти
jezdit na lodičce кататься на лодке 
opalovat se, opaluji, -eš ...-í загорать
výlet, -u м экскурсия 
přesný точный
lanovka, -y ж подвесная канатная 
  дорога, фуникулер 
štít, -u м пик 
tábor, -u м лагерь 
venkov, -а м провинция 
užít dovolenou, užiji, -eš ...-í провести отпуск 
vrátit se, вернуться 
odpočinout, -nu, -eš ...-ou отдохнуть 
pěkný хороший, красивый, прекрасный

Лексические пояснения

před rokem год назад: před týdnem, před měsícem, před hodinou, před minutou, před chvílí
dovolená: byl jsem na dovolené (kde?) —  я был в отпуску
         pojedu na dovolenou (kam?) —  я поеду в отпуск
venkov: žiji na venkově (kde?) —  я живу в провинции
         pojedu na venkov (kam?) —  я поеду в провинцию
rád: 1) rád něco dělat: rád čtu, rád lyžuji, rád sáňkuji
        (я люблю читать, я люблю ходить на лыжах, я люблю кататься на санках)
        2) mít někoho, něco rád: mám rád děti, mám rád zimní sport (я люблю детей, я люблю зимний спорт)
        3) být rád: jsem rád, že vás vidím; jsme rádi, že se vám u nás líbí (я рад вас видеть; мы рады, что вам у нас нравится)
 
Упражнения
Ответьте:
Byl jste už letos na dovolené? Kde jste byl na dovolené? Kdy pojedete na dovolenou? Kam pojedete na dovolenou v příštím roce?
Máte rád dovolenou v zimě nebo v létě? Dostal jste už poukaz na rekreaci? Kde jsou pěkná rekreační střediska v Sovětském svazu?
 
Спросите у своего товарища,
  где он провел свой отпуск, куда он собирается поехать в этом году, получил ли он путевку в дом отдыха и т. д.
 
Расскажите о том, где вы провели в прошлом году отпуск.
 
Соответствие полногласных сочетаний в русском и чешском языках
Сравните:
чешское dráha — русское дорога 
  В соответствии с полногласными русскими сочетаниями оро, оло, ере, еле между согласными в чешском языке представлены сочетания: rа, rá; la, lá; ře, ří; lе, lí*).
*) Сочетания rá, lá, ří, lí, lé с долгим гласным находим обычно в тех случаях, когда в русском языке ударение падает на вторую часть полногласного сочетания; rá — opó: mráz — мороз.
Примеры:
mrázморозpředперед
vránaворонаbřehберег
krávaкороваpřeměnaперемена
slámaсоломаmlékoмолоко
hlavaголова plenaпелена
vlasволосvléciволочить

  Установите соответствия полногласных сочетаний в русском и чешском языках:

короткий, порог, колос, золото, дорога, голос; 
mlátit, chlad, zdráv, strana, prach, hrách.
 
Склонение существительных
  В чешском языке семь падежей. В отличие от русского языка в чешском языке в качестве обращения употребляется особая "звательная" форма.
  Падежи в чешских грамматиках обозначаются порядковыми числительными. Они расположены в следующем порядке:
kdo, со?první pádименительный
koho, čeho?druhý pádродительный
komu, čemu?třetí pádдательный
koho, co?čtvrtý pádвинительный
volánípátý pádзвательный
o kom, o čem?sestý pádпредложный
kým, čím?sedmý pádтворительный
Склонение имен существительных женского рода
Единственное число
To je moje žena.И. žena
Byl jsem v kině bez ženy. P. ženy
Napíši ženě dopis. Д. ženě
Znáte mou ženu? B. ženu
ženo, kde je moje kniha? З. ženo!
Budu vám vypravovat o své ženě. П. o ženě
Na dovolenou jezdím vždy se svou ženou. T. ženou

Множественне число

V této továrně pracují také ženy. И. ženy
Zítra bude Mezinárodní den žen. P. žen
Přejeme ženám vše nejlepší. Д. ženám
Uvítali jsme ženy na slavnostní schůzi. B. ženy
ženy, spojte se v boji za mír! З. ženy!
Mluvili jsme o ženách. П. o ženách
Mluvili jsme se ženami. T. ženami

  Окончания существительных женского рода на -а в чешском и русском языках почти во всех падежах совпадают.

 
Отличаются только:
1. творительный п. единственного числа (женой — ženou): 
Mluvil jsem s matkou, babičkou, učitelkou, tetou, soudružkou.
2. винительный n. множественного числа равен всегда именительному (у неодушевленных и одушевленных: ženy, knihy): 
Vidím knihy, skály, továrny; ženy, učitelky, soudružky.
 
  В дательном и предложном падежах единственного числа твердые согласные d, t, n смягчаются (d — ď, t — ť, n — ň: móda — módě, universita — universitě, knihovna,— knihovně) и согласные g, h, ch, k, r чередуются (g — z, h — z, ch — š, k — с, r — ř). После z, š, c, ř вместо ě пишется e: Olga — Olze; kniha — knize, Praha — Praze; punčocha — punčoše, moucha — mouše; matka — matce, babička — babičce; sestra — sestře, literatura — literatuře.
  Окончание -e (вместо ě) имеют тоже существительные с основой на -l, -s: škola — škole, adresa — adrese.
  В окончаниях дательного и предложного падежей множественного числа всегда долгое -á- (matkám, о matkách, studentkám, о studentkách, knihám, o knihách).
  В творительном падеже множественного числа в окончании всегда краткое -a- (ženami, učitelkami, továrnami).
 
Упражнения
Ответьте:
S kým jste byl v divadle? (žena, matka, sestra, teta, soudružka) Komu budete psát dopis? (Eva, sestra, babička, matka, Vlasta) Co jste koupila? (zelenina, kniha, káva, polévka) Koho jste viděla na koncertě? (soudružky, učitelky, studentky)
 
От данных ниже слов образуйте дательный и предложный пад употребляя их с приведенными предлогами:
k: Olga, matka, babička, polévka, učitelka
o: kniha, Praha, literatura, kultura, opera, známka, schránka
 
Спишите, дополняя -e или -ě:
  na adres-, na známe-, na skál-, ve škol-, na pošt-, o tet-, na fakult-, v kavárn-, v pokladn-, o zelenin-, o Volz-.
 
Спишите, образуя от существительных, взятых в скобках, соответствующие падежи:
  Dnes budu mít к obědu maso se (zelenina). Přineste mi bílou (káva) a minerální (voda). Jakou máte (polévka)? Představím vás své (matka a sestra). Pojedeme s (babička) do Prahy. Byl jste již v (Praha a Bratislava)?
 
Винительный падеж единственного числа замените винительным падежом множественного числа:
  Znáte doktorku z tohoto střediska? Uvítali jsme na nádraží delegátku ze Sovětského svazu. Uvidíte studentku z Karlovy university. Posíláme do pionýrského tábora pionýrku z naší školy. Znáte soudružku učitelku?
 
Переведите и напишите:
  Вера, куда ты идешь? Товарищ Власта, как поживаете? Дорогая тетя, поздравляю тебя с Новым годом. Милая мама, когда ты приедешь?

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник