Урок № 15 (Множественное число имен существительных)

Текст: Пражские куранты 

Множественное число имен существительных сред, и муж. рода

Прочтите текст. Незнакомые слова найдите в словаре. Расскажите по-русски содержание.

STAROMĚSTSKÝ ORLOJ
(Podle A. Jiráska: Staré pověsti české)
 
  V Praze na Staroměstském náměstí je stará radnice s velkým orlojem. Když hodiny bijí, stojí před orlojem vždy mnoho lidí. Dívají se na ciferník hodin, plný zlatých kruhů, na sochu smrti a lakomce, na dvanáct apoštolů a na kohouta, který kokrhá. Tento orloj sestrojil v patnáctém století mistr Hanuš.
  Vypravuje se, že z různých měst a zemí přicházeli )1 dé a prosili mistra Hanuše, aby jim zhotovil podobné hodiny. Ale starosta města Prahy nechtěl, aby i jiné město mělo takový orloj. Proto se odhodlal k hroznému činu.
  Byla noc, na ulicích tma a pusto. Mistr Hanuš seděl ve svém pokoji a pracoval. Tu se otevřely dveře a do pokoje vběhli tři muži, přepadli mistra a oslepili ho.
  Zpráva o zločinu se rozlétla po celé Praze. Všude hledali zločince, ale marně.
  Mistr Hanuš seděl smuten ve svém pokoji. Na stole ležely plány a kresby, ale mistr neviděl nic. Toužil po práci, neboť práce — to byl jeho život.
  Když cítil, že zemře, prosil jednoho svého bývalého žáka, aby s ním šel do Staroměstské radnice. Přišli ke stroji orloje. Slepý mistr naslouchal zvuku hodin a myslel na ty, kteří ho oslepili. Pak vztáhl ruku do stroje — a vše najednou utichlo. Hodiny se zastavily. Lidé běželi na radnici — a na zemi vedle stroje hodin našli umírajícího mistra Hanuše.
 A orloj stál a stál, a dlouho nebylo nikoho, kdo by ho spravil.
 
Множественное число имен существительных мужского и среднего рода
И. studenti závody města
Р. studentů závodů měst
Д. studentům závodům městům
В. studenty závody města
З. studenti! závody! města!
П. o studentech o závodech o městech
Т. studenty závody městy

  Существительные мужского и среднего рода, склоняющиеся по образцу student, závod, město, имеют в дательном, предложном и творительном падежах множ. ч. одинаковые окончания:

komu, čemu? studentům, závodňm, městům -ům
o kom, o čem? o studentech, závodech, městech -ech
s kým, čím? studenty, závody, městy -y

  Окончание -у имеют в именительном пад. множ. числа мужского рода только неодушевленные существительные:

 závod — závody, sad — sady, rohlík — rohlíky, moučník — moučníky, knedlík — knedlíky.
  У одушевленных существительных всегда окончание -i. Перед этим окончанием согласные d, t, n смягчаются и h, g, ch, r, k чередуются (z, š, ř, c), например:
delegát — delegáti 
Gruzín — Gruzíni 
soudruh — soudruzi 
Čech — Češi
dělník — dělníci 
profesor — profesoři
 
  Предложный падеж существительных муж. рода имеет, кроме окончания -ech, окончание -ích. Это окончание имеют обычно существительные на -g, -к, -h, -ch, причем согласные чередуются: filolog- — о filolozích, horník — о hornících, soudruh — о soudruzích, Čech — o Češích.
  В винительном падеже одушевленные и неодушевленные существительные оканчиваются на -у: Vidím studenty. Poslouchám profesory. Znám dělníky. Zdravím dělníky. Zdravím delegáty. Očekáváme kolchozníky. Máme sešity, lístky, obědy.
 
Упражнения
Переведите:
О театрах, студентах, делегатах, заводах, городах, окнах; к профессорам, ученикам, делегатам, городам, рабочим; с заводами, окнами, билетами, колхозниками, номерами.
 
Образуйте множественное число:
  Do Moskvy přijel student z Československa. Profesor přednášel o literatuře. Soudruh mluví dobře česky. Delegát přijel do Prahy. Inženýr z naší továrny jel na Slovensko. Dělník splnil plán. Kolchozník vypravoval o své práci. Znáte profesora této university? Představím vám soudruha z našeho závodu.
 
Образуйте и напишите именительный и винительный пад. множ. ч.:
  Pionýr, student, profesor, kolchozník, lenoch, Polák, Slovák, Cech, doktor, rolník, moučník, knedlík, rohlík.
 
Переведите на русский язык (письменно). Свой текст переведите на чешский язык и сравните с учебником:
  Drazí přátelé, dovolte, abych Vám jménem všech našich soudruhů upřímně poděkoval za Vaše srdečné uvítání. Jsme šťastni, že jsme se mohli s Vámi seznámit. Cítili jsme se jako doma. Nikdy na Vás a na Vaši krásnou zemi nezapomeneme.
 
Переведите и спишите текст:

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник

 • Дом

  Дома

  более 7
  440m2
  3550000 Kč
  более 7
  260m2
  287000 Kč
  3+kk
  150m2
  2800000 Kč
  4+1
  140m2
  2580000 Kč
  4+1
  100m2
  2590000 Kč
  3+1
  104m2
  2260000 Kč
  Stay
 • Квартира

  Квартиры

  3+1
  62m2
  2,668,000 Kč
  2+kk
  52m2
  2,480,000 Kč
  2+kk
  50m2
  2,350,000 Kč
  2+kk
  48m2
  2,249,000 Kč
  2+kk
  44m2
  2200000 Kč
  2+kk
  53m2
  2190000 Kč
  Stay
 • Участок

  Участки

  2 222m2
  2,950,000 Kč
  1 201m2
  5,509,426 Kč
  2 249m2
  3,148,600 Kč
  110 359m2
  3,200,411 Kč
  Stay
 • Офис

  Коммерческая

  3+kk
  86m2
  6,034,000 Kč
  126m2
  4,900,000 Kč
  72m2
  4,600,000 Kč
  27m2
  2,300,000 Kč
  25m2
  1,250,000 Kč
  102m2
  2,040,000 Kč
  Stay
 • Бизнес

  Готовый Бизнес

  55m2
  3900000 Kč
  89m2
  7000000 Kč
  450m2
  34000000 Kč
  625,000 Kč
  45m2
  640,000 Kč
  43m2
  600,000 Kč
  Stay
 • Элитное

  Элитное

  5+1
  400m2
  27,990,000 Kč
  590m2
  6,300,000 Kč
  1 450m2
  16,250,000 Kč
  3+kk
  122m2
  7,500,000 Kč
  Stay
 • Новостройки

  Новостройки

  Цена в Kč:
  5 058 486
  76.00m2
  1+kk
  Цена в Kč:
  9 322 067
  171.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 843 486
  148.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 209 547
  116.00m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 791 874
  112.30m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 561 705
  109.20m2
  3+kk
  Stay