Урок № 17 (Условное наклонение, Чередование гласных)

Текст: Покупки 
Условное наклонение 
Чередование гласных

Obchodní dům

 Víte, že v jedné hlavní ulici Prahy je možno vidět labuť? Nevěříte? "Bílá labuť" to je, velký obchodní dům.
  Byli jsme tam včera. Vyjeli jsme výtahem do nejvyššího patra. Je tam oddělení, kde každý najde něco pro sebe. Prodávají tu sýry, máslo, vejce, konzervy, dorty, čokoládu, vzadu pak salámy, šunku párky... Nemohl jsem si to však všechno prohlédnout. Moje žena se dověděla, že v kavárně obchodního domu je právě módní přehlídka. Za chvilku už jsme seděli u malého stolku a před námi stála černá káva. Nerozumím módě, ale moje žena byla nadšena. Zvlášť se jí líbily jedny odpolední vlněné šaty a jedny večerní z modrého hedvábí. Škoda, že jsem neměl s sebou víc peněz — možná, že bych jí je byl koupil. Ale — vždyť si nedávno koupila novou sukni a blůzu! Nevím, proč ženy musí mít stále něco nového! Já přece nosím klobouk už tolik let a nemyslím, že bych někde na pánské módní přehlídce mohl vidět něco lepšího.
  Po módní přehlídce jsme prošli ostatní patra. Je to opravdu krásný obchodní dům. Všude je plno lidí a všichni něco nakupují.
  Nakonec jsme přišli do přízemí. Dlouho jsme se rozhodovali, co si máme koupit na památku. Zena si potom koupila pěkný hedvábný šátek a pro mne koupila kravatu.
  Až přijedete do Prahy, jděte určitě do "Bílé labutě", do "Domu módy" a do "Domu obuvi". Najdete tam mnoho krásných věcí nejen pro své ženy a dcery, ale i pro sebe.
obchodní dům, domu м универмаг 
labuť, -ě ж лебедь 
věřit, -ím, -íš .. .-í верить 
výtah, -u м лифт 
patro, -а cp этаж 
vejce, -e cp яйцо 
čokoláda, -у ж шоколад 
vzadu сзади 
šunka, -у ж ветчина 
párek, -rku м сосиска 
prohlédnout si, prohlédnu, -eš .. .-ou 
осмотреть
dovědět se, dovím se, -íš .. .-vědí узнать 
právě как раз 
přehlídka, -у ж смотр 
chvilka, -у ж минутка 
nadšen восхищен 
zvlášť особенно 
vlněný шерстяной 
šaty, satů (множ. ч.) платье 
hedvábný шелковый 
škoda жаль, жалко 
peníze, peněz (множ. ч.) деньги 
sukně, -е ж юбка

 

Ответьте на вопросы:
  Je ve vašem městě obchodní dům? Jak se jmenuje? Co tam prodávají? Chodíte často nakupovat do tohoto obchodního domu? Kdy jste si koupila naposledy nové šaty? Kdy jste si koupil naposledy nový klobouk? Znáte některé obchodní domy v Praze? Co si tam koupíte?
 
Расскажите о том, что вы видели в универмаге.
 
Условное наклонение
  Условное наклонение настоящего времени образуется сочетанием особых фоpм вспомогательного глагола být, которые изменяются по лицам (bych, bys, by, bychom, byste, by), и форм так наз. причастия на -l спрягаемого глагола:
šel bych řekli bychom
dal bys viděli byste
jel by koupili by

 

  Условное наклонение настоящего времени обозначает обусловленное предполагаемое или желаемое действие, относящееся к настоящему или к будущему времени.
 
  Šel bych do kina, ale nemám lístek. Řekl bych vám to rád, ale sám to nevím. Chtěli bychom vám něco vypravovat.
 
  В придаточных предложениях условных и целевых формы bych, bys, by, bychom, byste, by сливаются с союзами kdy и aby и образуют формы:
  kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste kdyby — abych, abys, aby, abychom, abyste, aby.
 
  Kdybych to věděl, řekl bych ti to. Kdybys měl dnes čas, přijď ke mně. Kdybyste si koupili auto, jezdili bychom s vámi. Kdyby se soudruh Novák vrátil, řekněte mu, aby к nám přišel. Půjdu už na nádraží, abych se nezpozdila. Budeme se učit, abychom všechno uměli. Pojedete rychlíkem, abyste tam byli dříve?
 
  Когда действие относится к прошлому, употребляется условное наклонение прошедшего времени:
byl bych šel byli bychom řekli
byl bys dal byli byste viděli
byl by jel byli by koupili

 

Упражнения
Переведите:
  Mohl byste mi to říci? Udělala bych to, kdybych mohla. Co byste tomu řekla, kdybychom šli večer do kina? Byla byste šla se mnou do divadla, kdybyste byla měla čas? Kdybychom měli peníze, koupili bychom si nové šaty. Kdybychom tenkrát bývali měli peníze, byli bychom věděli, co si koupit.
 
Переведите:
  Я пошел бы в кафе. Я сказал бы это сестре. Мы купили бы платье. Она купила бы юбку и блузку. Если у нее было бы время, она поехала бы в Прагу. Если бы вы мне обо всем написали, я бы приехала.
 
Ответьте:
  Со byste dělal, kdybyste měl půl roku volno? Kam byste jel, kdybyste dostal rekreační poukaz?
 
Чередование гласных
В чешском языке чередуются иногда долгие и краткие гласные. 
Примеры:
ů/o
dům — domu, k domu, za domem
stůl — u stolu, proti stolu, před stolem
nůž — bez nože, s nožem
vůz — u vozu, pod vozem, mnoho vozů
í/e—ě
vítr — bez větru, s větrem
dítě — naše děti, k dětem, s dětmi
říci — řekl jsem, řekli jsme
sníh — málo sněhu, pod sněhem
á/a
dáti — dal jsem
mráz — mrazu
hrách — hrachu
pláč — plakat
ú/u
únava — unavit
úklid — uklidit
účes — učesat
íý/iy
síla — silný
bít — bil jsem
být — byl jsem
mýt — myl jsem

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник