Урок № 19 (Склонение прилагательных на -í)

Текст: Jan Drda — Krásná Tortiza 

Склонение прилагательных

Прочтите текст. Незнакомые слова найдите в словаре.

Jan Drda
KRÁSNÁ TORTIZA
  Ach, to byl svátek v celé Višňové!
  Všem hrály ruce radostí a oči jim svítily; půl praporu krasnoarmějců zůstane posádkou ve Višňové.
  Nad střechami lítají rakety a všechny píší po nebi, že máme svobodu, že nám Rusové zachránili život, že nám přinesli mír.
  "Pojďte dál, páni vojáci", říkaly nejdříve ženské, když staršinové rozváděli mužstva po chalupách. Ale druhý den už jsou páni vojáci ti tam, zůstal tu Míša, Váňa, Vasja, Voloďa, Serjoža, Saša, Aljoša Pavka, Péťa, Míťa, Oleša, Prochor, Kolja, Kosťa, Tolja, Borja, Feďa a Jurka, Griša a Ljona a Osja.
  Řeknu vám, to byl zázrak: v životě jsme vlastně ruského slova neslyšeli, ale druhý den už všechna děvčata říkají: Chorošo a všichni mužští křičí: Zdravstvuj! a Privět! — a kluci zase jeden na druhého jak staří: Davaj vperjod! Šagaj bystro! Harmonika je garmoška, a hospodyně místo: К obědu! volají: Davaj kušať!
  Naši lidé zrovna do sebe nasávají ruský jazyk, mají plnou hlavu a plné srdce těch krásných, širokých slov, která voní dálkami a přece jsou tak blízká.
  To je jistá věc: nejrychleji se člověk naučí cizí řeči srdcem. A přitom, jakápak je ruština pro nás cizí řeč? Když se nad tím tak pozastavíš, brzo uvidíš, že ta naše i jejich slova vylítla z jednoho hnízda, že jsou to jako kuřátka od jedné matky, jen trochu jinak vybarvená, jen trochu víc povyrostlá: my říkáme vrata a oni vorota, my hlava a oni golova, my kráva a oni korova, my mléko a oni moloko, zkrátka mají v té své řeči větší šířku — tak jako v srdci. Protože tak velké srdce, jako mají Rusové, to nemá žádný na světě. Naši lidé to hned ucítili, a proto si tak rychle zamilovali chlapce i jejich řeč.
 
Склонение прилагательных на -í
Прилагательные на -ní, -ší, -ží, -cí и -čí склоняются по образцу jarní.
Единственное число Множественное число
Мужской и средний родЖенский родДля всех родов
И.jarníjarníjarní
Р.jarního jarní jarních
Д.jarnímu jarní jarním
В.jarní (неодушевл.)jarníjarní
 jarního (одушевл.)jarní 
З. = И.   
П.o jarním o jarní  o jarních
Т.jarním jarní jarními

Во всех падежных окончаниях находим долгое -í:

letní den, za letního dne, o letním dni... 
podzimní móda, podle podzimní módy, o podzimní módě... 
cizí slovo, cizího slova, cizímu slovu. . .
nejkrósnější kniha, o nejkrásnější knize, s nejkrásnější knihou... 
zimní kabáty, kromě zimních kabátů, k zimním kabátům...
 
  Заимствованные прилагательные с основой на -n- имеют в чешском языке окончание -í:
sociální социальный formální формальный
organizační организационный kolektivní коллективный
módní модный maximální максимальный
originální оригинальный absolutní абсолютный

Спишите предложения, вставляя пропущенные окончания:

  Které ciz-- jazyky znáte? Ve kterých ciz-- městech jste byl? Bydlím v modem-- domě. V této části města je mnoho modern-- domů.
Dělníci podepsali kolektivn-- smlouvu. Velká říjnová socialistická revoluce dala podnět к osvobozovac-- hnutí našeho národa. Byl jste již v hlavn--  městě Slovenska? Včera jsme byli v obchodn-- domě Bílá labuť. Do nejvyšší-- patra jsme vyjeli výtahem.
 
Переведите, подчеркивая предлоги и раскрывая скобки:
  Můj bratr pracuje na (ústřední výbor) SČSP. Soudruh Pavlov přijede do Prahy zítra; půjdeme mu naproti к (večerní rychlík). Bez (perónní lístek) nemůžete na nástupiště. V této stanici nestaví žádný vlak kromě (osobní vlak). Budeme obědvat v (jídelní vůz). Kolik stojí lístek ve (spací vůz)? Stále jsme mluvili o (zpáteční lístek) a nakonec jste ho nekoupil.
 
Переведите:
  Организационное отделение. Оригинальный ответ. Коллективная работа. Максимальный тариф. Минимальный возраст. Абсолютный слух.
 
Прочтите и переведите:

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник