Урок № 20 (Личные местоимения)

Личные местоимения


Личные местоимения

И. ty on ono ona
P. mne, mě tebe, tě jeho, ho jeho
Д. mně, mi tobě, ti jemu, mu jemu, mu
B. mne, mě tebe, tě jeho, ho, jej je ji
П. o mně o tobě o něm o něm o ní
T. mnou tebou jím jím

 

Пояснения к падежным формам:
  Полные формы (mně, tebe, tobě, jeho, jemu) употребляются в начале предложения, после предлогов, и если на местоимение падает логическое ударение:
  Jemu jsem to neřekl. Tobě to mohu říci. Zítra půjdu k němu. Za týden přijdu k tobě na návštěvu. Mně to dej a ne jemu. To jsem dal tobě, ne jemu.
  В сочетании с предлогами вместо начального j появляется n: jeho — bez něho, jemu — k němu, ji — za ni, jí — kromě ní.
  В винительном падеже местоимения ona пишется i: ji. Znám ji dobře. Ta kniha je pro ni.
  Во всех остальных падежах -í: Mluvil jste už s ní? Půjdu k ní na návštěvu. Bez ní to neudělám.
  Местоимения my, vy склоняются как в русском языке: bez nás, kromě vás, k nám, k vám, o nás, při vás, s námi, za vámi. Во всех косвенных падежах долгое á.
 
3-е лицо множественного числа
Мужской род Женский род Средний род
И. oni, ony ony  ona
Р.jich 
Д.jim 
В.je 
П.o nich 
Т.jimi 

 

  В именительном падеже местоимения 3-го лица множественного числа различаются особые формы для мужского рода (одушевленные oni, неодушевленные ony), для женского (ony) и для среднего (ona).
 
Обратите внимание на форму винительного падежа:
  Znáte ty soudruhy? Ano, známe je dobře. Četla jste ty knihy? Ano,
četla jsem je. Kdo otevřel ta okna? Já jsem je otevřela.
 
Упражнения
Дополните краткие или полные формы:
  Přineste (mně, mi) čaj. Kdy přijdete ke (mně, mi) na návštěvu? Napíši (tobě, ti) dopis z Československa. Viděl jsem (tebe, tě) včera v kině. Pozdravujte (jeho, ho) ode mne.
 
Существительные замените личными местоимениями:
  Znáte (toho studenta)? Viděl jsem (vašeho profesora). Napiš (matce) dopis. Pozdravuj (bratra) od nás. Očekávali jsme (soudruha) na nádraží. Koupila jsem (máslo). Máte (děti) ráda?
 
Спишите и переведите: 
  Drazí přátelé!
  V předvečer Měsíce československo-sovětského přátelství vám zasíláme upřímné pozdravy. Ať žije věčné přátelství lidu Československa a Sovětského svazu!

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник

 • Дом

  Дома

  более 7
  440m2
  3550000 Kč
  более 7
  260m2
  287000 Kč
  3+kk
  150m2
  2800000 Kč
  4+1
  140m2
  2580000 Kč
  4+1
  100m2
  2590000 Kč
  3+1
  104m2
  2260000 Kč
  Stay
 • Квартира

  Квартиры

  3+1
  62m2
  2,668,000 Kč
  2+kk
  52m2
  2,480,000 Kč
  2+kk
  50m2
  2,350,000 Kč
  2+kk
  48m2
  2,249,000 Kč
  2+kk
  44m2
  2200000 Kč
  2+kk
  53m2
  2190000 Kč
  Stay
 • Участок

  Участки

  2 222m2
  2,950,000 Kč
  1 201m2
  5,509,426 Kč
  2 249m2
  3,148,600 Kč
  110 359m2
  3,200,411 Kč
  Stay
 • Офис

  Коммерческая

  3+kk
  86m2
  6,034,000 Kč
  126m2
  4,900,000 Kč
  72m2
  4,600,000 Kč
  27m2
  2,300,000 Kč
  25m2
  1,250,000 Kč
  102m2
  2,040,000 Kč
  Stay
 • Бизнес

  Готовый Бизнес

  55m2
  3900000 Kč
  89m2
  7000000 Kč
  450m2
  34000000 Kč
  625,000 Kč
  45m2
  640,000 Kč
  43m2
  600,000 Kč
  Stay
 • Элитное

  Элитное

  5+1
  400m2
  27,990,000 Kč
  590m2
  6,300,000 Kč
  1 450m2
  16,250,000 Kč
  3+kk
  122m2
  7,500,000 Kč
  Stay
 • Новостройки

  Новостройки

  Цена в Kč:
  5 058 486
  76.00m2
  1+kk
  Цена в Kč:
  9 322 067
  171.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 843 486
  148.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 209 547
  116.00m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 791 874
  112.30m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 561 705
  109.20m2
  3+kk
  Stay