Урок № 3 (Чешские буквы H С Ch F G X, Отрицательная частица)

Чешские буквы H С Ch F G X 

Отрицательная частица

H h

Чешское [h] обозначает согласный звук, приближающийся по произношению к украинскому [г].
  Ноrа, hotel, noha, mnoho, hlava, Praha.*)
  Znáte Prahu? Znám. — Kde je Helena? Doma. Bolí ji hlava. — Haló! Haló! Kdo je tam? Karel Horák. — Kde je hotel "Jalta"?
Blízko hotelu "Evropa".

*) В русском языке в словах славянского происхождения чешскому [h] соответствуют буква г: mnoho много, noha нога, hora гора.

CcCh chFfGgXx
ЦцХхФфГгКс кс
cigaretachlébfilmgenerálxylofon
koncertuchofyzikagarážtaxi
otecsuchotelefonfilologAlexandr

Kde pracuje tvůj otec? Máte cigarety? Jak se vám líbí ten koncert? Kde je tady telefon? Byl jste v sobotu na fotbale? Letos bylo sucho, je málo ovoce.

  В чешском языке g встречается только в словах иностранного происхождения: granát, graiik, generace. Только в словах иностранного происхождения встречается также х, которое произносится как [кс] (export, praxe, taxi, Alexandr) или как [гз] (existence, examinátor, exekuce).
 
R ř
  Специфический чешский звук [ř] произносится приблизительно как
[рж] (перед гласными, звонкими и сонорными согласными: řada, řváti, hřmíti), или как
[рш] (в конце слова, перед глухими согласными и после глухих: malíř, lékařský, tři).
  Můj přítel přijel do Prahy. — Kdy k nám přijdete? Ve středu. — Znám řeku Labe, Dunaj a Váh. — Kdy přijedete domů? Pozítří. — Dejte mi lístek do páté řady. Lístek stojí tři koruny.
 
Отрицание
  Русской частице нет в отрицательном ответе на вопрос соответствует чешское ne: Půjdeš s námi na koncert? Ne. — To je tvůj otec? Ne. — Umíte anglicky? Ne.
  Отрицательная форма глагола образуется при помощи отрицательной частицы не, которая всегда пишется слитно с глаголом: nemám, neznám, nepůjdu, nepojedu, nejsem, nejsi, nejsme, nejste, nejsou.
  Eva s námi nepůjde do kina. Nemá lístek. Neznám toho spisovatele. Nedáme vám ten dopis. Nejsem spokojen. Nepojedu do Tater, nedostala jsem poukaz.
  В отрицательных конструкциях связкой для 3-го лица единственного числа настоящего времени служит глагольная форма není**): То není moje matka, to je teta Ema. Tady není vchod.
**) Произношение [neňí] — см. урок 4-ый.
  При отрицательной форме глагола подлежащее находится в форме именительного падежа:
Sestra není doma. - Сестры нет дома.
Ivan tu není. - Ивана здесь нет.
Упражнения
Прочтите вслух и переведите:
Kde jste byl? Byl jsem v Tatrách. S kým jste tam byl? S otcem a matkou. Jak dlouho jste tam byli? Tři týdny. — Haló! Kdo je u telefonu? Helena. Dobrý den. Jak se máte? Dobře. Kde jste? V hotelu "Jalta". Přijedu tam. — Je tu soudruh Novák? Ne, přijde pozítří.
 
Ответьте на вопросы:
Byl jste v Karlových Varech? Kdo je u telefonu? Znáte soudruha Horáka? Půjdete s námi do hotelu? Umíte anglicky? Máte cigarety? Jaké máte cigarety? Který nový film znáte?
 
Образуйте отрицательные формы глаголов:
Půjdu s vámi na procházku. Pojedu s tebou na výlet. Jsem spokojen. Dostala jsem lístek na koncert. Sestra mi poslala dopis. To je lehké. To je zajímavé. To je soudruh Řehák.
 
Переведите:
Я сегодня дома. Я был сегодня дома. Где вы были в этом, году? Я был в Татрах. Кто приехал? Мой друг. Где товарищ Новак? Дайте мне папиросы! Налейте нам вина!

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник