Урок № 4 (Глагол mít, Мягкие согласные)

Чешские буквы Č Ž Š Ď Ť Ň Ě 

Глагол mít
Мягкие согласные

Č芚Žž
ЧчШшЖж
čajškolaŽilina
českýSášadružba
ČeskoslovenskoŠumavaželezo

Чешское [č] произносится тверже, чем русское [ч]. 

Чешское [š, ž] произносится мягче, чем русское [ш, ж].
  Jaký čaj máte? Ruský a čínský. — Co čtete? Čtu český časopis "Praha—Moskva". — Znáte spisovatele Haška? Znám jeho "Dobrého vojáka Švejka".
 
Глагол mít — иметь
Настоящее время
mám - máme
máš - máte
má - mají
  Mám právo vám to říci. — Co máte proti tomu? — Máte v úmyslu jet do Prahy? — To má velký význam.

  Для передачи оборотов речи "у меня есть" в чешском языке употребляется форма глагола mít:

  Mám v Československu mnoho přátel. Máš můj dopis? Kdo má lístek na koncert? Máme nový byt.
*
Дь дьТь тьНь нь
NaďaVráťaMáňa
LáďašťávaTáňa
MaďarskošťastnýPlzeň
*) Для обозначения мягкости согласных [d, t, n] употребляется у печатных букв D, Т, N, n надстрочный значок ˇ; d, t имеют надстрочный значок ´.
 Váňa je Rus**). Vlaďa je Čech. Naďa je Ruska. Máňa je Češka. Láďa byl v Tatrách. Buď zdráv! Buďte zdrávi! Znáte Plzeň? Plzeňské pivo je známé v celém světě. Dobrou chuť!
**) Названия национальностей пишутся в чешском языке с большой буквы.
  Перед i, í вместо ď, ť, ň пишем d, t, n; значит, слоги di, ti, ni произносим с мягким согласным (дь, ть, нь): divadlo, ticho, Nina, Bratislava, Antonín, Leningrad.
  Только в словах иностранного происхождения произносим di, ti, ni с твердым d, t, n: politika, taktika, nikotin, didaktika, matematika.
  Вместо мягкого ď, ť, ň перед e пишем d, t, n, но тогда в этом случае над е пишем надстрочный значок: dě, tě, ně (dělník, děkuji, děti, tělo, těsto, těsný, něco, někdo, Něva, lázně).
дьтьньďťňbuďchuťPlzeň 
дятяняďaťaňaLáďaVráťaMáňa 
дютюнюďuťuňuLáďuVráťuMáňu(Винительный п.)
дётёнёďoťoňoLáďo!Vráťo!Máňo!(Звательный п.)
дитиниditinidivadloBratislavaLenin 
дeтенеdělníktěloNěmec 

  Vráťa byl s Antonínem v Plzni. Láďa byl v Žilině. Máňa byla v Maďarsku. Můj otec je dělník. Pracuje v továrně. Znáte tu knihu? Ne. To je kniha Boženy Němcové. Znáte Suchoňovu operu "Kríítňava"?

Букву ě пишем тоже после m, b, p, v, f: mě, bě, pě, vě, fě. 
Слог mě произносим [mne]: město, měsíc, náměstí, měl jsem. 
Слоги bě, pě, vě, fě произносим [bje, pje, vje, fje]: běžet, oběd, pět, pěkný, květen, sovětský, v Ufě, v Alíě.
Упражнения 
Прочтите:
1. Která města na Slovensku znáte? Znám několik slovenských měst. Byl jsem v Bratislavě, v Prešově a v Žilině. Byl jsem tam pět měsíců. — Byla jste v Moskvě? Ano, byla jsem tam letos v květnu. — Byla jste v Kyjevě? Byla jsem tam v zimě. — Kolik let je Máně? Deset. Je o pět let mladší než Věra. — Jste členem Svazu česko-slovensko-sovětského přátelství? Ano, už devět let.
2. ti — ty: tikati x tykati (тикать x обращаться к кому-либо на ты)
di — dy: díky  х  dýky (спасибо  x  кинжалы)
ni — ny: psaní  х  napsaný (писание, письмо  х  написанный).
3. diftong, diktát, diplom, dirigent, diskuse; Tibet, motiv, kolektiv, titul, lokomotiva; nikl, nikotin.
 
Прочтите и переведите:
  Milý příteli! Jsme v Československu. Viděli jsme už hlavní město Prahu. Byli jsme také v Bratislavě. Ve středu pojedeme do Plzně. Zdravíme Tě srdečně. Tvoje Helena.
 
Переведите на чешский язык:
  Я знаю чешский журнал "Прага—Москва". Я чех — я чешка. Я русский, она русская. Это наш друг. Вы знаете курорт Карловы Вары? Ты знаешь Вацлавскую площадь?
 
Ответьте на вопросы:
  Znáte Prahu? Byl jste v Leningradě? Vy jste Rus? Vy jste Češka? Kde je váš přítel? Kam pojedete? Kde jste byl v létě? Která města v Československu znáte? Které řeky v Československu znáte?
 
Запомните точно порядок чешской азбуки:
  а, b, с, с, d, ď, е, ě, f, g, h, ch, i, j, k, l, m, n, ň, o, p, r, ř, s, š, t, ť, u, v, x, y, z, ž.
 
Расположите в алфавитном порядке следующие фамилии писателей:
  Fučík, Nezval, Olbracht, Hašek, Pujmanová, Majerová, Řezáč.

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник

 • Дом

  Дома

  более 7
  440m2
  3550000 Kč
  более 7
  260m2
  287000 Kč
  3+kk
  150m2
  2800000 Kč
  4+1
  140m2
  2580000 Kč
  4+1
  100m2
  2590000 Kč
  3+1
  104m2
  2260000 Kč
  Stay
 • Квартира

  Квартиры

  3+1
  62m2
  2,668,000 Kč
  2+kk
  52m2
  2,480,000 Kč
  2+kk
  50m2
  2,350,000 Kč
  2+kk
  48m2
  2,249,000 Kč
  2+kk
  44m2
  2200000 Kč
  2+kk
  53m2
  2190000 Kč
  Stay
 • Участок

  Участки

  2 222m2
  2,950,000 Kč
  1 201m2
  5,509,426 Kč
  2 249m2
  3,148,600 Kč
  110 359m2
  3,200,411 Kč
  Stay
 • Офис

  Коммерческая

  3+kk
  86m2
  6,034,000 Kč
  126m2
  4,900,000 Kč
  72m2
  4,600,000 Kč
  27m2
  2,300,000 Kč
  25m2
  1,250,000 Kč
  102m2
  2,040,000 Kč
  Stay
 • Бизнес

  Готовый Бизнес

  55m2
  3900000 Kč
  89m2
  7000000 Kč
  450m2
  34000000 Kč
  625,000 Kč
  45m2
  640,000 Kč
  43m2
  600,000 Kč
  Stay
 • Элитное

  Элитное

  5+1
  400m2
  27,990,000 Kč
  590m2
  6,300,000 Kč
  1 450m2
  16,250,000 Kč
  3+kk
  122m2
  7,500,000 Kč
  Stay
 • Новостройки

  Новостройки

  Цена в Kč:
  5 058 486
  76.00m2
  1+kk
  Цена в Kč:
  9 322 067
  171.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 843 486
  148.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 209 547
  116.00m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 791 874
  112.30m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 561 705
  109.20m2
  3+kk
  Stay