Урок № 6 (Числительные, Дифтонги, Глаголы типа nést)

Разговор: Семья 

Числительные 1—20 
Дифтонги Глаголы типа nést 
Рукописные буквы

ROZHOVOR

Dobrý večer, soudružko Králová.
Dobrý večer, soudruhu Sizove.
Каm jdete?
Jdu do Národního divadla.
Dovolte, abych vás doprovodil. Jdete do divadla sama?
Ne. Muj muž na mne čeká u divadla.
A děti jsou doma?
Syn a dcera jsou doma s tetou Vlastou.
Vaše sestra bydlí s vámi?
Už dva roky. Muž pracuje v továrně, já jsem v kanceláři a Vlasta vede domácnost. Dříve jsme bydleli u rodičů. A co dělá vaše žena?
Děkuji, má se dobře. Je učitelkou a práce ve škole se jí velmi líbí. Naše děti jsou u babičky a u dědečka. Ještě nechodí do školy.
Kolik je jim let?
Staršímu chlapci je šest, mladšímu pět.
Už jsme u divadla. Pozdravujte vaši rodinu.
doprovodit, -ím, -íš ...-í проводить
cekat, -ám, -áš .. .-ají ждать
dcera, -у ж дочь
bydlet, -ím, -íš .. .-ejí жить
kancelář, -e ж канцелярия, бюро
domácnost, -i ж домашнее хозяйство
dříve раньше
mít se dobře поживать хорошо
práce, -e ж работа
líbit se, -ím, -íš .. .-í нравиться
velmi очень
babička, -у ж бабушка
dědeček, -čka м дедушка
rodina, -у ж семья
noc, -i ж ночь
chlapec, -рcе м мальчик

Лексические пояснения

večer1) существительное — вечерteplý večer, zimní večer
 2) наречие — вечеромVečer budu doma. Večer budeme hrát šachy.
muž 1) мужчинаKdo je ten muž?
 2) мужMůj muž čeká před divadlem.
žena1) женщинаZnáte tu ženu?
 2) женаMoje žena pracuje v továrně.

rodina — семья (родина — vlast; власть — moc) 

pozdravovat ženu, muže — привет жене, мужу (поздравлять — blahopřát: blahopřeji Vám k Novému roku, blahopřejeme vám k Prvnímu máji) 
Dobrou noc! — Спокойной ночи!

Запомните следующие предложения и глагольные управления:

  Kam jdete? Jdu do divadla, jdeme do kina, jdeme do školy. 
  Kde pracujete? Pracuji v továrně, v závodě, ve škole. 
  Kam jedete? Jedu do Prahy, jedeme do Československa, jedeme do Sovětského svazu.
  Na koho čekáte? Cekám na matku, sestra čeká na tetu, čekáme na soudruha Nováka, čekáme na babičku.
 
Упражнения
Ответьте на вопросы:
Kde pracuje váš bratr? Pracuje váš muž v továrně? Kde pracuje Vaše sestra? Líbí se vám vaše práce? Kdo vám vede domácnost? Máte děti? Kolik let je vašemu chlapci? Jak stará je vaše dcera? Chodí vaše děti do školy? Kam jdete? Byl jste v Národním divadle? Kdo na vás čeká?
 
Устно поставьте вопросы к выделенным словам и словосочетаниям!
Tento herec hraje dnes hlavní úlohu. V Národním divadle hrají "Rusalku". Soudruzi byli včera v kině. Sestra byla v neděli ve Smetanově divadle. Zítra půjde na koncert.
 
Спросите у своего товарища,
с кем он идет в театр, куда он едет, есть ли у него дети, что делает его жена, где он работает, работает ли его жена, кто ведет домашнее хозяйство, где живет его семья.
 
Расскажите о своей семье.
Количественные числительные
jeden, jedna, jednošest jedenáctšestnáct
dva, dvě, dvě sedm dvanáctsedmnáct
třiosmtřináctosmnáct
čtyřidevětčtrnáctdevatenáct
pětdesetpatnáctdvacet

Дифтонги

  Гласный [u] в сочетании с гласным [о, а, е] образует дифтонги ou, au, eu; дифтонги произносим как один слог: au-to, au-tor, sou-sed, sou-druh, pseu-donym, feu-dální.
  S kým jdete do divadla? S matkou, s tetou Martou.
  S kým chcete mluvit? Se soudružkou Věrou Novákovou. 
  S kým pojedete do Prahy? S učitelkou Vlastou Královou. 
  Na shledanou! Dobrou noc!
Глагол nést
Настоящее времяОкончания
nesu — neseme-u -eme
neseš — nesete-eš -ete
nese — nesou-e -ou

 

  Přinesu vám knihu Aloise Jiráska "Proti všem". Komu neseš ty noviny? Sestra nám přinese časopis "Nová doba". Odneseme dopis na poštu. Co to nesete? Soudruzi přinesou "Rudé právo".
 
По образу nést — nesu спрягаются напр.:
čístČtu román Marie Majerové "Siréna". Co čteš? Soudruh Nováček čte nový časopis "Plamen". Čteme sportovní zprávy. Čtete už dobře česky? Soudružky čtou román slovenského spisovatele Hečka.
véstKaždé ráno vedu dítě do školy. Vedeš sama domácnost? Kdo vede vaši delegaci? Provedeme vás po Václavském náměstí. Nevíme, kde je Smetanovo divadlo; zavedete nás tam? Soudruzi nás odvedou do restaurace.
jít
Dnes jdu do Národního divadla. Jdeš do kina? Otec jde na koncert. Jdeme
na Staroměstské náměstí. Jdete domu? Děti jdou do školy.
brátberu, bereš, bere, bereme, berete, berou
zvátzvu, zveš, zve, zveme, zvete, zvou
jetjedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou

Упражнения

Переведите на чешский язык:
Куда ты идешь? Я иду на завод. — Когда ты пойдешь в театр? Завтра. — Что ты читаешь? Я читаю газету. А вы? Мы читаем новый роман. — Мама ведет домашнее хозяйство. — Товарищи принесут газеты.
 
Переведите на русский язык:
Dovolte, abych vás doprovodil. Jdete sama do divadla? Vaše sestra bydlí s vámi? Kde pracujete? Pracuji v továrně. Můj muž pracuje v kanceláři. Kdo vám vede domácnost? Líbí se vám práce ve škole? Ano, líbí. Pozdravujte vaši rodinu. Děkuji.
 
Слова в скобках поставьте в соответствующих падежах, дополняя окончания творительного падежа единственного числа существительных женского рода (-ои):
  V neděli jdu s (matka) do divadla. Včera jsem mluvila s vaší (sestra). V pondělí pojedu s (teta Vlasta) do Prahy. Zítra vás seznámím s (učitelka Nováková). Bydlíme s (babička). Jdeme s (dcera) do kina.
 
Образуйте предложения, употребляя формы настоящего времени следующих глаголов: číst, vést, jet, zvát.
 
Рукописные буквы

Переведите и напишите:

  Сколько стоит кило масла? Дайте нам кило сала. Есть у вас колбаса? Как поживаете? Куда вы едете? Сегодня мы поедем в К ладно. Что вы несете? Куда вы идете? Я иду в кино. Сестра идет в Национальный театр. Когда вы поедете в Прагу? С кем поедет товарищ Новак в Брно?

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник