Урок № 8 (Твердые и мягкие согласные, Числительные)

Разговор: Гостиница 

Твердые и мягкие согласные 
Числительные 10—100 
Рукописные буквы

V HOTELU

Máte, prosím vás, volné pokoje? Potřebuji jednolůžkový pokoj.
Jednolůžkové pokoje jsou obsazeny. Můžete dostat dvoulůžkový pokoj.
V kterém poschodí je ten pokoj?
Ve druhém.
Co stojí?
Třicet korun denně. Je to velký pokoj s koupelnou.
Dobře, vezmu si ho.
Na kolik dní vám máme rezervovat pokoj?
Na týden.
Buďte tak laskav a vyplňte tento dotazník:
Jméno a příjmení:_______________________________
Rok narození:_______________________________
Stav (ženatý, svobodný, vdaná, svobodná):_______________________________
Státní příslušnost:_______________________________
Povolání:_______________________________
Občanský průkaz — pas:_______________________________
Adresa:_______________________________

- - - - - - 

hotel, -u м отель, гостиница 
volný свободный 
pokoj, -e м комната, номер 
potřebovat, -uji, -uješ (co) .. .-ují нуждаться в чем, мне нужен 
jednolůžkový однопостельный 
obsazen занят
moci, mohu, můžeš, -e . . .mohou мочь
poschodí, -í cp этаж
druhý второй
denně ежедневно
koupelna, -у ж ванная
vzít, vezmu, vezmeš . . .vezmou взять
rezervovat, -uji, -uješ .. .-ují оставить что для кого, забронировать 
vyplnit, -ím, -íš .. .-í заполнить
dotazník, -u м анкета 
jméno, -a cp имя 
příjmení, -í cp фамилия 
rok, -u м год 
narození, -í cp рождение 
stav, -u м семейное положение 
svobodný холостой 
svobodná незамужняя 
vdaná замужем
státní příslušnost, -i ж гражданство 
povolání, -í cp профессия 
občanský průkaz м удостоверение личности, вид на жительство 
pas, -и м паспорт 
adresa, -у ж адрес

Лексические пояснения

druhý — второй (другой — jiný)

týden — неделя (neděle — воскресенье)
státi 1) стоять — Kde stojí ten dům?
státi 2) стоить — Kolik stojí ta kniha?
первый этаж přízemí
второй этаж první poschodí
третий этаж druhé poschodí
четвертый этаж třetí poschodí
 
Предложное управление:
V kterém poschodí je váš pokoj?
(на ... этаже)
Do kterého poschodí jedete?
(на ... этаж)
 
Переведите фразы. Ответьте на вопросы:
Есть у вас свободные номера? На котором этаже находится этот номер? На сколько суток можете оставить для меня эту комнату?
 
Твердые и мягкие согласные
  В чешской грамматике говорится о "твердости'' и "мягкости" согласных с точки зрения правописания:
  Те согласные, после которых пишется всегда i (так наз. мягкое i), называются "мягкими согласными"; это j, č, ř, š, ž, с, ď, ť, ň.*)
  Те согласные, после которых пишется всегда у (так наз. твердое у), называются "твердыми согласными"; это h, ch, k, d, t, n, r**)
  Кроме того, есть согласные, после которых в определенных словах пишется у, во всех остальных случаях i; такие согласные называются двойственными (obojetné souhlásky); это b, f, l, m, p, s, v, z.
*) После с пишется в некоторых иностранных словах у: cyklus... Вместо ďi, ťi, ňi пишется di, ti, ni (см. 4-й урок).
**) Только в словах иностранного происхождения после h, g, ch, r пишем i: historik, gigant, chirurg, riziko.
Упражнения
Подчеркните существительные мужского рода, имеющие в конце основы мягкий согласный:
dělník, pokoj, chléb, čaj, oběd, nůž, talíř, oheň, otec, pes, řízek
 
Дополните у или i:
ch-trý, k-selý, ch-ba, c-zí, c-rkus, k-nout, k-pět.
 
Дополните окончания прилагательных:
star- dům, dobr- člověk, rusk- čaj, pražsk- hrad, plzeňsk- pivovar, sovětsk- delegát, československ- íilm, tich- večer.
 
Числительные
10deset60šedesát
20dvacet70sedmdesát
30třicet80osmdesát
40čtyřicet90devadesát
50padesát100sto

Прочтите:

  Za oběd jsem platil 10 korun. Dva lístky do divadla stojí 30 korun. Mému muži je 40 let. Plzeň je vzdálena od Prahy asi 90 kilometrů a od Karlových Varů asi 80. Vlak odjíždí ve 20 hodin. Známka na dopis stojí 60 haléřů.
 
Рукописные буквы
Прочтите:
Прочтите и напишите:
Прочтите и напишите:
Drahý příteli! Včera jsme přijeli do Československa. Velmi se nám zde líbí. Zasíláme srdečný pozdrav Vám a Vaší sestře. Těším se na shledanou! Váš Ivan.

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник