Урок № 9 (Слогообразующие l и r, Спряжение глаголов типа prosit)

Текст: Прага

Слогообразующие l и r 
Спряжение глаголов типа prosit 
Рукописные буквы

Z DENÍKU TURISTY

  Předevčírem jsme přijeli do Prahy, do hlavního města Československa. Je to krásné město. Leží na Vltavě. Jsou tady moderní domy, nové hotely, školy, kavárny a restaurace, široké ulice, náměstí a parky. Ve středu města je Václavské náměstí. Na Václavském náměstí je nový moderní hotel Jalta. Včera dopoledne jsme byli na Hradčanech, v pražském kremlu. Viděli jsme historický Španělský a Vladislavský sál. Byli jsme také v chrámu svatého Víta. Zde odpočívají čeští králové Karel IV. (Čtvrtý), Václav IV., Jiří z Poděbrad a jiní.
  Včera odpoledne jsme byli v Národním divadle. Hráli operu Bedřicha Smetany "Prodaná nevěsta". Zítra večer uvidíme operu Antonína Dvořáka "Rusalka".
  Půjdeme také na Žižkov, do Mauzolea Klementa Gottwalda.
deník, -u м дневник
hlavní město столица
krásný красивый
náměstí, -í cp площадь
střed, -u м центр
španělský испанский
chrám, -u м собор
mauzoleum, mauzolea cp мавзолей

Ответьте на вопросы:

  Kdy jste přijel do Prahy? Odkud jste přijel? Kde leží hlavní město Československa? Kde je Václavské náměstí? Co jste viděl na Hradčanech? Jak se jmenuje nejznámě jší divadlo v Praze? Kterou Smetanovu operu znáte? Kdo napsal operu Rusalka? Viděl jste už tyto opery? Byl jste již v Mauzoleu na Žižkově?
 
Расскажите о том, что вы видели в Праге.
 
Слогообразующее l и r
Согласные l и r могут в определенных позициях образовать слоги. Примеры: tvr-dý, pl-ný, Pe-tr, ru-bl.
Если слоговые l и r образуют первый слог слова, то ударение падает на них: Vl-tava, Br-no.*)
*) В русском языке слогообразующим согласным l и r соответствуют часто сочетания -ар, -ор, -ол и -ро-, -ло-, -ре-, -ле- между согласными:
серп — srp крот — krtek
горб — hrb волна — vlna
волк — vlk слеза — slza
Прочтите:
Plzeň, Kreml, brzy, litr, bratr, metr, krk, vrba, cukr, skvrna, semestr, svetr, metl, pletl.
 
Глаголы с окончанием -ím, -íš
Настоящее времяОкончания
prosím — prosíme-ím — -íme
prosíš — prosíte-íš — -íte
prosí — prosí-í — -í

 

  Kde bydlíš? Bydlím v hotelu Flora. Sestra bydlí s námi. Bydlíme v Praze už dva roky. Kde bydlíte? Rodiče bydlí na vesnici. Kdy vás uvidím? Vidíš dobře? Soudruh Horák vidí špatně. Uvidíme se zítra? Soudruzi uvidí na výstavě obrazy.
 
  К приведенному типу относятся глаголы на -it (-iti) или на -ět, -et (-ět -eti). Некоторые глаголы на -ět, -et имеют в 3-ьем лице множественного числа окончание -еjí.*)
*) Какие глаголы в инфинитиве на -et/-ět имеют окончание -í в 3-ьем лице множественного числа, ооычно легко установить, исходя из окончания этих глаголов в русском языке; это глаголы 2-го спряжения на -ат, -ят: они видят — vidí, они висят — visí, они слышат — slyší, они молчат — mlčí. Остальные глаголы имеют окончание -ejí.
Примеры:
a)
prosit:
kouřit:
vařit:
jezdit:
sedět:
křičet:
slyšet:
ležet:
prosím, prosíš, prosí... prosí
kouřím, kouříš, kouří......kouří
vařím, vaříš, vaří ... vaří
jezdím, jezdíš, jezdí ... jezdí
sedím, sedíš, sedí ... sedí
křičím, křičíš, křičí ... křičí
slyším, slušíš, slyší ... slyší
ležím, ležíš, leží ... leží
b)
umět:
přijíždět:
rozumět:
umím, umíš, umí... umějí
přijíždím, přijíždíš, přijíždí ... přijíždějí
rozumím, rozumíš, rozumí ... rozumějí

Обратите внимание на то, что в личных окончаниях глаголов этого типа всегда долгое

Ответьте на вопросы:
Kde bydlíte? Kdy se uvidíme? Kouříte tyto cigarety? Kam jezdíte v létě? Slyšíte dobře? Kdy odjíždí vlak do Copu? Umíte psát česky? Kam běžíte? V kolik hodin dnes letí letadlo do Moskvy? Co dnes vaříte k obědu?
 
Рукописные буквы
Прочтите и спишите:

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник