Урок № 9 (Слогообразующие l и r, Спряжение глаголов типа prosit)

Текст: Прага

Слогообразующие l и r 
Спряжение глаголов типа prosit 
Рукописные буквы

Z DENÍKU TURISTY

  Předevčírem jsme přijeli do Prahy, do hlavního města Československa. Je to krásné město. Leží na Vltavě. Jsou tady moderní domy, nové hotely, školy, kavárny a restaurace, široké ulice, náměstí a parky. Ve středu města je Václavské náměstí. Na Václavském náměstí je nový moderní hotel Jalta. Včera dopoledne jsme byli na Hradčanech, v pražském kremlu. Viděli jsme historický Španělský a Vladislavský sál. Byli jsme také v chrámu svatého Víta. Zde odpočívají čeští králové Karel IV. (Čtvrtý), Václav IV., Jiří z Poděbrad a jiní.
  Včera odpoledne jsme byli v Národním divadle. Hráli operu Bedřicha Smetany "Prodaná nevěsta". Zítra večer uvidíme operu Antonína Dvořáka "Rusalka".
  Půjdeme také na Žižkov, do Mauzolea Klementa Gottwalda.
deník, -u м дневник
hlavní město столица
krásný красивый
náměstí, -í cp площадь
střed, -u м центр
španělský испанский
chrám, -u м собор
mauzoleum, mauzolea cp мавзолей

Ответьте на вопросы:

  Kdy jste přijel do Prahy? Odkud jste přijel? Kde leží hlavní město Československa? Kde je Václavské náměstí? Co jste viděl na Hradčanech? Jak se jmenuje nejznámě jší divadlo v Praze? Kterou Smetanovu operu znáte? Kdo napsal operu Rusalka? Viděl jste už tyto opery? Byl jste již v Mauzoleu na Žižkově?
 
Расскажите о том, что вы видели в Праге.
 
Слогообразующее l и r
Согласные l и r могут в определенных позициях образовать слоги. Примеры: tvr-dý, pl-ný, Pe-tr, ru-bl.
Если слоговые l и r образуют первый слог слова, то ударение падает на них: Vl-tava, Br-no.*)
*) В русском языке слогообразующим согласным l и r соответствуют часто сочетания -ар, -ор, -ол и -ро-, -ло-, -ре-, -ле- между согласными:
серп — srp крот — krtek
горб — hrb волна — vlna
волк — vlk слеза — slza
Прочтите:
Plzeň, Kreml, brzy, litr, bratr, metr, krk, vrba, cukr, skvrna, semestr, svetr, metl, pletl.
 
Глаголы с окончанием -ím, -íš
Настоящее времяОкончания
prosím — prosíme-ím — -íme
prosíš — prosíte-íš — -íte
prosí — prosí-í — -í

 

  Kde bydlíš? Bydlím v hotelu Flora. Sestra bydlí s námi. Bydlíme v Praze už dva roky. Kde bydlíte? Rodiče bydlí na vesnici. Kdy vás uvidím? Vidíš dobře? Soudruh Horák vidí špatně. Uvidíme se zítra? Soudruzi uvidí na výstavě obrazy.
 
  К приведенному типу относятся глаголы на -it (-iti) или на -ět, -et (-ět -eti). Некоторые глаголы на -ět, -et имеют в 3-ьем лице множественного числа окончание -еjí.*)
*) Какие глаголы в инфинитиве на -et/-ět имеют окончание -í в 3-ьем лице множественного числа, ооычно легко установить, исходя из окончания этих глаголов в русском языке; это глаголы 2-го спряжения на -ат, -ят: они видят — vidí, они висят — visí, они слышат — slyší, они молчат — mlčí. Остальные глаголы имеют окончание -ejí.
Примеры:
a)
prosit:
kouřit:
vařit:
jezdit:
sedět:
křičet:
slyšet:
ležet:
prosím, prosíš, prosí... prosí
kouřím, kouříš, kouří......kouří
vařím, vaříš, vaří ... vaří
jezdím, jezdíš, jezdí ... jezdí
sedím, sedíš, sedí ... sedí
křičím, křičíš, křičí ... křičí
slyším, slušíš, slyší ... slyší
ležím, ležíš, leží ... leží
b)
umět:
přijíždět:
rozumět:
umím, umíš, umí... umějí
přijíždím, přijíždíš, přijíždí ... přijíždějí
rozumím, rozumíš, rozumí ... rozumějí

Обратите внимание на то, что в личных окончаниях глаголов этого типа всегда долгое

Ответьте на вопросы:
Kde bydlíte? Kdy se uvidíme? Kouříte tyto cigarety? Kam jezdíte v létě? Slyšíte dobře? Kdy odjíždí vlak do Copu? Umíte psát česky? Kam běžíte? V kolik hodin dnes letí letadlo do Moskvy? Co dnes vaříte k obědu?
 
Рукописные буквы
Прочтите и спишите:

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник

 • Дом

  Дома

  более 7
  440m2
  3550000 Kč
  более 7
  260m2
  287000 Kč
  3+kk
  150m2
  2800000 Kč
  4+1
  140m2
  2580000 Kč
  4+1
  100m2
  2590000 Kč
  3+1
  104m2
  2260000 Kč
  Stay
 • Квартира

  Квартиры

  3+1
  62m2
  2,668,000 Kč
  2+kk
  52m2
  2,480,000 Kč
  2+kk
  50m2
  2,350,000 Kč
  2+kk
  48m2
  2,249,000 Kč
  2+kk
  44m2
  2200000 Kč
  2+kk
  53m2
  2190000 Kč
  Stay
 • Участок

  Участки

  2 222m2
  2,950,000 Kč
  1 201m2
  5,509,426 Kč
  2 249m2
  3,148,600 Kč
  110 359m2
  3,200,411 Kč
  Stay
 • Офис

  Коммерческая

  3+kk
  86m2
  6,034,000 Kč
  126m2
  4,900,000 Kč
  72m2
  4,600,000 Kč
  27m2
  2,300,000 Kč
  25m2
  1,250,000 Kč
  102m2
  2,040,000 Kč
  Stay
 • Бизнес

  Готовый Бизнес

  55m2
  3900000 Kč
  89m2
  7000000 Kč
  450m2
  34000000 Kč
  625,000 Kč
  45m2
  640,000 Kč
  43m2
  600,000 Kč
  Stay
 • Элитное

  Элитное

  5+1
  400m2
  27,990,000 Kč
  590m2
  6,300,000 Kč
  1 450m2
  16,250,000 Kč
  3+kk
  122m2
  7,500,000 Kč
  Stay
 • Новостройки

  Новостройки

  Цена в Kč:
  5 058 486
  76.00m2
  1+kk
  Цена в Kč:
  9 322 067
  171.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 843 486
  148.00m2
  4+kk
  Цена в Kč:
  8 209 547
  116.00m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 791 874
  112.30m2
  3+kk
  Цена в Kč:
  7 561 705
  109.20m2
  3+kk
  Stay