Числительные

 КоличественныеПорядковые КоличественныеПорядковые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
 
jeden, jedna, jedno
dva, dvě, dvě
tři
čtyři
pět
sest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
sestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
dvacet jeden
(= jedenadvacet)
 
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
sestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
jedenáctý
dvanáctý
třináctý
čtrnáctý
patnáctým
sestnáctý
sedmnáctý
osmnáctý
devatenáctý
dvacátý
dvacátý první
( = jedenadvacátý)
 
22
 
23
 
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
900
1 000
2 000
3 000
5 000
1 000 000
dvacet dva
(= dvaadvacet)
dvacet tři
(= třiadvacet)
třicet
čtyřicet
padesát
sedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
sto
dvě stě
tři sta
čtyři sta
pet set
šest set
devět set
tisíc
dva tisíce
tři tisíce
pět tisíc
milión
dvacátý druhý
(= dvaadvacátý)
dvacátý třetí
(= tři a dvacátý)
třicátý
čtyřicátý
padesátý
sedesáty
sedmdesátý
osmdesátý
devadesátý
stý
dvoustý
třístý
čtyřstý
pětistý
sestistý
devítistý
tisící
dvoutisící
třítisící
pěti tisící
milióntý

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник