Просьба. Благодарность. Извинение., Семья., Питание.

V. Просьба. Благодарность. Извинение.V. Prosba. Dík. Omluva.
Позвольте спросить.
Будьте так добры, скажите мне...
Простите, как мне пройти к театру?
У меня к вам просьба.
Я надеюсь, что вы мне не откажете.
Что вы желаете?
Спасибо.
Спасибо за теплый прием.
Мы вам весьма благодарны за помощь.
Пожалуйста, не за что.
Извините!
Ничего!
Разрешите пригласить вас на вальс?
С удовольствием!
Спасибо, я не танцую.
К сожалению, я не могу выполнить вашу просьбу.
Dovolte mi otázku.
Buďte tak laskav, řekněte mi...
Promiňte, jak se dostanu k divadlu? 
Mám k vám prosbu. 
Doufám, že mi neodřeknete.
Co si přejete? 
Děkuji.
Děkuji vám za srdečné přijetí. 
Jsme vám velmi vděčni za pomoc.
Prosím, není zač. 
Promiňte! 
Nic se nestalo. 
Smím prosit o valčík?
S radostí. 
Děkuji, netancuji. 
Bohužel, nemohu splnit vaši prosbu.
VI. Семья.VI. Rodina.
Вы женаты (замужем)?
У вас есть дети?
У меня один ребенок (двое, трое, четверо детей).
У меня один сын (одна дочка).
У меня нет детей.
Мой старший брат женат. 
Мой дядя холост. 
Моя младшая сестра уже замужем. 
Моя тетя незамужняя. 
Когда у вас будет свадьба? 
Кем работает ваш отец (мать, муж, жена)? 
У вас много родственников? 
Где живут ваши родители? 
Моя двоюродная сестра вдова. 
Мой двоюродный брат вдовец (разведен).
Jste ženat (vdaná)?
Máte děti?
Mám jedno dítě (dvě, tři, čtyři děti).
Mám jednoho syna (jednu dceru). 
Nemám děti.
Můj starší bratr je ženatý.
Můj strýc je svobodný.
Moje mladší sestra je již vdaná.
Moje teta je svobodná. 
Kdy budete mít svatbu? 
Čím je váš otec (matka, muž, žena)?
Máte mnoho příbuzných? 
Kde bydlí vaše rodiče? 
Moje sestřenice je vdova. 
Můj bratranec je vdovec (rozvedený).
VII. Питание.VII. Stravování.
Я голоден. 
Я хочу пить. 
Приятного аппетита! 
Спасибо. И вам того же! 
Что сегодня на обед (на ужин)? 
Дайте, пожалуйста, меню. 
Есть у вас порционные блюда? 
Выпьем за дружбу. 
За ваше здоровье! Чокнемся! 
Вы сыты?
Кушанье мне нравится. 
Это мое любимое кушанье. 
Не угодно ли вам стакан пива? 
Получите с нас, пожалуйста! 
Дайте, пожалуйста, счет!
Mám hlad. 
Mám žízeň. 
Dobrou chuť! 
Děkuji. Nápodobně! 
Co je dnes k obědu (k večeři)? 
Dejte mi, prosím, jídelní lístek. 
Máte minutky? 
Připijeme si na přátelství. 
Na vaše zdraví! Ťukneme si! 
Najedl(a) jste se? 
Jídlo mi chutná. 
To je moje zamilované jídlo. 
Nemáte chuť na sklenku piva? 
Platit, prosím! 
Dejte mi, prosím, účet!

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник