Завод., Чешский язык.

XVIII. Завод.XVIII. Závod.
Какую продукцию выпускает ваш завод?
Можно поговорить с рабочими (с работницами, с начальником цеха)?
Какие у вас условия труда?
Сколько вы зарабатываете?
У вас семичасовой рабочий день?
Вы шефствуете над каким-нибудь кооперативом?
Годовой план был выполнен досрочно.
Сколько гектаров земли?
Какие культуры вы разводите?
Какие удобрения вы применяете?
Какой бывает урожай с гектара?
Какое поголовье скота?
Какой средний удой коров?
Сколько у вас дойных коров?
Какой размер приусадебных участков?
Какие доходы?
Сколько вы получили?
Co vyrábí váš závod?
Můžeme si promluvit s dělníky (s dělnicemi, s vedoucím cechu)?
Jaké máte pracovní podmínky?
Kolik vyděláváte?
Máte sedmihodinovou pracovní dobu?
Máte patronát nad některým družstvem?
Roční plán byl splněn před stanovenou lhůtou.
Kolik hektarů půdy?
Jaké plodiny pěstujete?
Jakých hnojiv používáte?
Jaké bývají hektarové výnosy?
Kolik máte kusů dobytka?
Jaká je průměrná dojivost krav?
Kolik máte dojnic?
Jak velké máte záhumenky?
Jaké jsou příjmy?
Kolik jste dostali?
XIX. Чешский язык.XIX. Český jazyk.
Вы можете говорить по-чешски, я вас понимаю,
Говорите, пожалуйста, медленее.
Повторите это еще раз, я не понял.
Я изучаю чешский язык год.
Минуточку, и переведу это товарищу на русский язык.
Как будет по-чешски...
Что значит...
У меня мало возможности говорить по-чешски.
Где можно купить чешско-русский словарь?
Můžete mluvit česky, rozumím vám.
Mluvte, prosím vás, pomaleji.
Opakujte to ještě jednou, nerozuměl jsem.
Učím se česky rok.
Okamžik, přeložím to soudruhovi do ruštiny.
Jak se řekne česky ...
Co znamená ...
Mám málo příležitosti mluvit česky.
Kde mohu dostat česko-ruský slovník?

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник