Перечень школ c бесплатными языковыми курсами

 

Seznam základních škol poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění dětí občanů z členských zemí do základního vzdělávání:
Перечень основных школ, обеспечивающих бесплатные языковые курсы для интеграции детей иностранцев в учереждения базового образования:

 

Hlavní město Praha
 
Jihočeský kraj
 
Jihomoravský kraj
 
Karlovarský kraj
 
Kraj Vysočina
 
Královéhradecký kraj
 
Liberecký kraj
 
Moravskoslezský kraj
 
Olomoucký kraj
V Olomouckém kraji nejsou na žádné základní škole zřízené třídy pro jazykovou přípravu žáků se státní příslušností jiného členského státu. Tito žáci se zařazují do škol individuálně dle žádostí zákonných zástupců těchto dětí. Školy pak s finančním příspěvkem jazykovou přípravu žáků zajišťují ve své režii.В регионе Оломоуц не имеются школы с создаными  языковыми классами для подготовки учеников, которые являются гражданами других государств.Эти студенты зачисляются в школы индивидуально по просьбе законных опекунов этих детей. Платные школы с лингвистической подготовкой студентов действуют на своё усмотрение.

Pardubický kraj

 
Plzeňský kraj
 
Středočeský kraj
 
Ústecký kraj
 
Zlínský kraj

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник