JAK VYPADÁ? (внешний вид) JAKY JE?(характеристики)

JAK VYPADÁ? (VZHLED) (внешний вид)

Postava – Фигура

vysoká – высокая

střední – средняя

malá – маленькая

hubená – худая

štíhlá – стройная

tlustá – толстая

obézní – чрезмерно толстая

Obličej, tvář – Лицо

kulatý – круглое

oválný – овальное

podlouhlý – вытянутое

hranatý – угловатое

Pleť – Кожа

suchá – сухая

mastná – жирная

jemná, hladká – нежная, гладкая

hrubá – шершавая

pihovatá (piha) – веснушчатая

světlá – светлая веснушка

sneda – смуглая

opálená – загоревшая

JAKY, JAKA JE? (LIDSKÉ VLASTNOSTI) КАКОЙ? КАКАЯ?

(характеристики человека)

chytrý умный

rozumný разумный

moudrý мудрый

inteligentní интеллигентный

nadaný (talentovaný) талантливый

pilný старательный

pracovitý трудолюбивый

aktivní активный

energický энергичный

vytrvalý настойчивый

důsledný последовательный

spolehlivý надежный

trpělivý терпеливый

přesný точный

odpovědný ответственный

ctižádostivý (ambiciózní)

амбициозный, честолюбивый

sebevědomý самоуверенный

má silnou vůli волевой

líný ленивый

pasivní пассивный

nerozhodný нерешительный

váhavý колеблющийся

nestálý непостоянный

poctivý добросовестный

čestný честный

spravedlivý справедливый

upřímný откровенный

pravdomluvný прямолинейный

skromný скромный

důvěřivý доверчивый

nespravedlivý несправедливый

podlý подлый

pokrytecký лицемерный

falešný неискренний

lhář врун

pyšný гордый

hloupý глупый

nerozumný бестолковый

pošetilý сумасбродный

závistivý завистливый

žárlivý ревнивый

zvědavý любопытный

veselý веселый

pohotový находчивый

temperamentní темпераментный

hysterický истеричный

upovídaný говорливый

lehkomyslný легкомысленный

optimistický (optimista) оптимист

citlivý чувственный

hodný хороший

laskavý доброжелательный

štědrý щедрый

vážný серьезный

smutný грустный

pomalý медленный

klidný спокойный

mlčenlivý молчаливый

uzavřený закрытый

tichý тихий

vyrovnaný уравновешенный

pesimistický (pesimista) пессимист

necitelný бесчувственный

chladný холодный

zlý плохой

hrubý грубый

lakomý жадный

zdvořilý вежливый

slušný порядочный

ochotný любезный

obětavý жертвенный

statečný мужественный

odvážný отважный

přátelský дружеский

společenský общительный

drzý дерзкий

sobecký (egoista) эгоист

zbabělý трус

bojácný боязливый

ostýchavý (stydí se) застенчивый

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник